۱۳۹۵ دی ۲۱, سه‌شنبه

شکنجه هاشمی رفسنجانی مبارز حقوق بشر در زمان طاغوت - اسنادعلیرضا نامور حقیقی از ارسالی های مقیم کانادا ، بقولی تواب دهه ی شصتی، همکار عباس عبدی در موسسه نظرسنجی آینده در  اظهاراتی عجیب در بنگاه شبهه پراکنی بی بی سی مدعی شد که رفسنجانی قبل انقلاب مبارز حقوق بشر بوده و به مبارزین حقوق بشرکمک می کرده و شکنجه های مثال زدنی شده است. جالب است که بنگاه شبهه پراکنی بی بی سی شده پایگاه جاعلین مدرک ، تاریخ و تروریست ها: بهنود، نگهدار، حسین قاضیان ، علیزاده ، نامور حقیقی و شاهسوندی ..
حال نگاهی بیندازیم به سوابق تاریخی این اسطوره تزویر  و میزان تعهد به حقوق بشر و شکنجه های فرضی شان :

مبارزات حقوق بشری و کمک به مبارزان حقوق بشر


اسلحه ترور حسنعلی منصور را آیت‌الله هاشمی داده بودامیر کبیر دوران در زیر شکنجه!