۱۳۹۲ تیر ۱۷, دوشنبه

۱۸ تیر، سالگرد قیام نوژه- اسامی نظامیان و غیر نظامیان جانباخته

نام  240  تن ازجانباختگان قیام 18 تیرماه 1359

نظامیان:
سپھبد سعید مھدیون-سرتیپ خلبان آیت محققی-سرھنگ ھادی ایزدی- سرھنگ خلبان
داریوش جلالی- سرھنگ چتربازمحمد رضا نادری سرھنگ شھربانی غلامعلی وارسته پور-
سرھنگ خسرو زرینه-سرھنگ خلیفه سلطانی- سرھنگ منوچھر صادقی- سرھنگ
شھربانی سعیدامیری-سرھنگ حسین مصطفوی قزوینی- سرھنگ علی فاریا-سرھنگ
احمدآزموده-سرھنگ نادر وحدتی پور. سرگرد خلبان فرخزاد جھانگیری-سرگردکورش
آذرتاش-سرگرد ایرج خلف بیگی-سرگردمحمدھاشم صبوحی مقدم-سرگردحسن گوھری
سرگرد چتربازمحسن جلالی قاجار-سرگردسیروس ستوده- سرگردمحمدحسین عزیزیان-سرگردبھمن پرتوی- سرگرد کاووس علیزاده.
سروان خلبان ناصرزرندی- سروان سیروس دھقان- سروان فضل لله رئیسی سروان
محمدبراتی-سروان خلبان علی اصغرسلیمانی- سروان خلبان محمد بھروزفرد-سروان
اسماعیل اصغری-سروان نورلله نجف نژاد- سروان غلامرضا ثابتی آزاد-سروان خلبان علی شفیق-سروان خلبان امیدعلی بو یری- سروان خلبان کریم افروز- سروان ھوا ئی ھرمززمان پور- سروان خلبان محمدملک- سروان علی حیدر آریانا-
سروان ھوائی بیژن ایران نژاد.
ستوان خلبان ناصررکنی- ستوان چتر باز فیروزآذریان- ستوان ا براھیم محمد نظری-ستوان یکم خلبان محمد مھدی عظیمی فر-ستوان محمد تاجداری –ستوانیارسیاوش پورفھمیدی-ستوانیار شکرلله احمدی-ستوانیار منوچھر رھبری نژاد-ستوان یکم خلبان یحیی نجات- ستوانیارمحمدرضاقربان نجف آ بادی-ستوانیار محرمعلی زاھدی- ستوان ناصرمروتی- ستوان دوم جعفرراستگو- ستوان دوم محمدرضاجوادی- ستوانیار چتربازفریدون جواھرنیا- ستوانیارحسین ھالکی- سروانیار اصغرالماسی.
استواریکم چتربازمجتبی مرادی- استوارمنصورساجدی- استوار ناصر ساجدی استوارایرج درخشنده- استوارعلی کمپانی- استوار علیپور کرباسی- استوار محمدحسین فرنژاد- استواریکم محمدعلی مھرابی- استواریار رسول یحیی پسند استوارایرج مرودشتی- استوارعلی اکبر عیوض زادی-استوارمحمدعلی فرزام استوارحسن کاظمی- استوار ابراھیم جوادزاده- استوارقاسم نقیب زاده استوارخلیل عطری- استوار غلامحسین قایق ور- استوار جھانگیرفاتح پیروز- استوارحسن کریم پور تاری-استوار حبیب لله احمدی-استوارمحسن عسگریان-استوار چتر باز غلامحسین ھمدانی- استوارمنوچھرفتاحی نوده ای- استوار جمشید رنجبر-
استوارمحمدتقی خاتون آبادی- استوارعنایت لله آزاد یگانه.
گروھبان منصورکثیرلو-درجه دارمیرلکی-ھمافرجعفرمظاھری کاشانی گروھبان ھوائی بخشعلی کریمیان- درجه دارجھانبخش فاتح جو- گروھبان یکم محمدحکیم آبادچی- درجه دارمحمدعا بدینی مقدم - درجه دارمحمدرسول ابریشمی گروھبان مرتضی فرح پور- گروھبان یکم سیاوش نوروزی - سربازعلی دریائی درجه دارمصطفی حجازی- درجه داراحمد محمدی- ھمافریوسف پوررضائی درجه دارخلیل خبازھاشمی- گروھبان یکم چترباز علی سعادتی.


غیرنظامیان:
 ذبیح لله مومنی (دانشجو)- محمد ده پھلوان (پزشکیار)- مریم حجازی (کارمندنیروی زمینی)- جلیل سلطانی- محمدھارونی- عبدمحمد ھارونی –سیاوش مومزائی-علی رحم صالحی- امیدوارآتش پرور- کمال سامع- رحمان مجاورصوفی- خلیل درویش- محمدکریم رکنی والا- ابراھیم ستوده-منوچھرکریمی- سیاوش ھمتی- اصغرلله وردی- ابراھیم کریمی- حسین کریمی- ابراھیم بیگلری- جمشید شمالی- مرتضی سوھانکی- بانو ( بی بی نیکبخت 67 ساله مادرستوان ھوائی ناصررکنی)- جعفرھمتی-
|

۱۰ نظر:

 1. روحشان شاد ،یادشان گرامی‌

  پاسخحذف
 2. روحتان شاد باد ايرانيان ازاده. نابود باد دولت فاشيست اخوندي

  پاسخحذف
 3. roheshan shad ve rohe shaytane heramzadeh e hendi e dejal atesh

  پاسخحذف
 4. درود بر این مردان وزنان پاک و آزادی خواه

  پاسخحذف
 5. in ham daste gole hezbe tudeh bood

  پاسخحذف
 6. درودبرشما..مام.میهن.و.تاریخ.ایران.زمین.به.چنین.دلاورمردانی.که.جان.خودرا.خالصانه.تقدیم.ایرانیان.ایرانی.نه.عرب.نمودند..افتخارمیکند.این.دلاورمردان.الگوی.میهن.پرستی.نسلهای.اینده.ایران.هستند..ایران.هرگز.تهی.از.منصورحلاجها.و.بابک.خرمدینها.نخواهدشد.درود.وافتخار.برپدران.ومادران.ایرانی.باشرافتی.که.چنین.فرزندان.افتخارافرینی.به.مام.میهن.تقدیم.نمودند

  پاسخحذف
 7. doorod bar iran parast va marg bar estebdade mazhabi va shahi va komonisti ...rydam be rohe an emmame hendi dajal va goh ve gor komeni va in kamenie haramzadeh va an mehdi dar ciahe goh jamkaran...rohe in azizan sg=hah..

  پاسخحذف
 8. فقط امام خامنه ای

  پاسخحذف
 9. تف بر جمهوری اسلامی

  پاسخحذف
 10. درود بر چنین دلیر مردان وطن پرستی که برای ایران و ایرانی جانفشانی کردند .

  پاسخحذف