۱۳۹۵ آبان ۱۰, دوشنبه

ابراز رضایت احمد شاه از قرار داد ۱۹۱۹ و مُتوَرِخ متوهم!

 ابراز رضایت احمد شاه از قرار داد ۱۹۱۹ و مُتوَرِخ متوهم!
نوشیروان کیهانی زاده از آن دست متورخین نمک خور نمک دان شکنی است که با وقاحت تمام به جعل تاریخ مشغول است. چنان با مدرک دکترای تاریخ با وقاحت و علنی دروغ مینویسد وپخش می کند که ناخودآگاه یادآور مدرک مقتدایش و کردان می شود. ایشان می جعلد:
«در ضيافتهاي رسمي كه جورج پنجم پادشاه و لويد جورج نخست وزير وقت انگلستان هم حضور داشتتند، مقامات انگليسي در نطقهاي رسمي خود قرارداد نهم اوت را عامل اتحاد، تحكيم دوستي و همكاري دو دولت قلمداد كردند و بالاخره در يكي از اين ضيافتها از زبان سلطان احمد شاه جمله اي را كه مي خواستند حاضران بشنوند بيرون كشيدند كه در آن تلويحا و به گونه اي غير مستقيم از چنان قراردادي ابراز خرسندي كرده بود. انگليسي ها همين اشاره را سند قطعيت يافتن قرارداد قرار دادند و يكطرفه به اجراي آن پراختند و ....
سلطان احمد شاه كه بر خلاف بيشتر سلاطين قاجار، فردي نسبتا آگاه از مسائل و امور بود بعدا بارها گفته بود كه متوجه اين كلك انگليسي ها بود و «بله» را نگفت زيرا حق گفتن آن را هم نداشت. وي تنها از دوستي دو ملت و تحکيم اين دوستي ابراز خرسندي كرده بود كه تعريفي عمومي (جنرال) است و نمي توان آن را مخصوصا در دوران مشروطيت و وجود پارلمان سند قرارداد. مورخان، احمد شاه را مردي وطندوست توصيف کرده اند .»

۱- آخرین قاجار نه «تلويحا و به گونه اي غير مستقيم از چنان قراردادي ابراز خرسندي كرده بود» بلکه مستقیم و علنا اظهار رضایت و مسرت کرده بود:
«بسیار خوشحالم که از این موقعیت استفاده کرده و به اطلاع شما برسانم که تا چه اندازه از قرار دادی که اخیرا بین دولت ایران و بریتانیای کبیر منعقد شده راضی و مسرور هستم»
۲- اینکه احمد شاه «فردي نسبتا آگاه از مسائل و امور بود» حداقل در امور اقتصادی صدق می کند بخصوص این آگاهی را در دوران قحطی و احتکار غلات و دریافت لقب «احمد علاف» بخوبی نشان داده بود.
۳- اینکه «مورخان، احمد شاه را مردي وطندوست توصيف کرده اند» هم احتمالا منظور نگارنده از مورخان! خودشان بوده اند که جمع زده اند !