۱۳۹۲ تیر ۶, پنجشنبه

و باز هم روحانی و دکترایش! و پرسش های بی پاسخ
هر چه بیشتر میگذرد موضوع دکترای حسن روحانی رئیس جمهور منتخب  رژیم با تغییرات ودست کاریهای ناشیانه چگینی ها و تبرایی های ایشان بجای حل مسئله، پیچیده تر شده و سوالات بیشتری ایجاد میشوند:
۱- ایشان دانشجوی بورسیه بوده یا ازاد؟
۲- ایشان دانشجوی حضوری بوده یا راه دور؟
۳- تمام وقت یا پاره وقت
۴- چراهیچ اثری از «حسن فریدون» و پایان نامه هایش در هیچ ارشیو دانشگاهی دیگری نیست؟
۵- چرا  هر چه اطلاعات راجع به حسن فریدون در دانشگاه کالدونین گلاسگو است بناگهان از ۱۷ جون ۲۰۱۳ ظاهر شده اند؟ قبلا چرا نبود؟
۶- کتابخانه  دانشگاه کالدونین گفته که باید اجازه از نویسنده داشته باشدتا پایان نامه را منتشر کند. مسخره ترین توجیه این است. قانونا نسخه هایی از پایان نامه باید به کتابخانه دانشگاهی که پایان نامه در انجا انجام شده و مدرک اعطا می کند، داده شود. دانشگاه در کار انجام شده سهیم است و جزو قوانین دانشگاه است.
۷- ایشان چطور همزمان در اسکاتلند دانشجوی فوق لیساس و دکترا و در ایران «دبیر شورایعالی امنیت ملی» و نایب رئیس مجالس چهارم و پنجم(۱۳۷۱-۱۳۷۹) بوده اند؟
۸- علت استفاده از نام فریدون چیست؟ در دو شناسنامه (اصل و  المثنی) ایشان نام روحانی دیده میشود و اثری از فریدون نیست؟ دانشگاه هنوز در مورد تفاوت فریدون و روحانی اظهار نظر نکرده است. منتظر پاسخ شان هستیم!

و ابهامات در پایان نامه های ایشان: 
۹- در صفحه اول خلاصه  پایان نامه، اسامی اساتید راهنما کجاست؟ اصلااساتید راهنما و ناظر چه کسانی هستند؟
۱۰-  در صفحه اول خلاصه پایان نامه، نام دانشکده کجاست؟ 
۱۱- فقط در مدرک حسن روحانی میتوان نوشت ph.D
۱۲-ارتباط روحانی با «سید حسن امین» استاد بازنشسته دانشگاه کالدونین و عضو شورای مرکزی جبهه ملی و صاحب نشریه حافظ چیست؟


۱۳۹۲ تیر ۲, یکشنبه

گر حکم شود که مست گیرند...در رابطه با اسلام گرایی شاه ، مصدق و ...-عکس+سند

دهها سال است که کنسرسیوم جعل و دروغ به قصد تفرقه به تحریف تاریخ معاصر پرداخته اند. در اینجا به یک تهمت مزورانه انها در مورد اسلام پناهی و خرافه گرایی خاندان پهلوی پاسخ داده خواهد شد. ابتدا تفاوت دین و مذهب و نیز دیندار و مذهبی را باید دانست .بقول نوری علا:
دين مفهومی آسمانی و آن جهانی است حال آنکه مذهب مفهوم زمينی و اين جهانی دارد. بعبارت دیگربا تبدیل دین به دکان ، مذهب ایجاد شده و دکاندار را مذهبی می گویند. مذهبیون دین را در دولت و سیاست دخالت می دهند . بااسناد و استدلالات زیر نشان داده خواهد شد که محمد رضا شاه دین دار سکولار بود و نیز نشان داده خواهد شد که چه کس یا کسانی مذهبی بوده اند.

۱- ادعای نامعقول و غیر مستند گسترش حیرت اور تعداد مساجد در زمان شاه در اینجا بطور مستند پاسخ داده شده است

۲- اصل اول متمم  قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۲۸۵ شمسی:

مذهب رسمی ایران اسلام و طریقة حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.

بنابراین  پادشاهی که باید دارا و مروج این مذهب باشد ، برطبق قانون موظف به اشاعه دین بر اساس قانون اساسی مشروطه بوده است.

۳- شاهان پهلوی با معطل نگهداشتن اصل دوم متمم قانون اساسی، تهمت مغرضان را بی اساس کرده اند. در این اصل شو رای نگهبان در نظر گرفته شده که مصوبات مجلس را  با شرع مطابقت داده ، رد یا تایید میکنند! و« رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود».
اگر این اصل رعایت میشد حکومت اسلامی از بدو پادشاهی پهلویها تشکیل شده بود. شاید هم ایراد و ناراحتی کنسرسیوم جعل و دروغ در عدم رعایت قانون اساسی توسط پهلویها، همین مورد باشد!

اصل دوم
مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری ازاعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع ازمقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.

۴- عملکرد شاهان پهلوی کاملا نشان از سکولار بودن انها دارد. که به تعدادی اشاره میشود:
-کشف حجاب
-گسترش مدارس جدید و بستن مکتب خانه های تحت اداره اخوندها
-دادگستری عرفی
-رشد، ازادی و پیشرفت اقلیتهای مذهبی(دراین مورد کتاب درد اهل ذمه بسیار راه گشاست)-بسیاری ازمقامات بلند پایه کشوری و لشگری و اقتصادی از اقلیت بهايی بوده اند. مانند فرخ رو پارسا اولین وزیر زن در ایران، دکتر ایادی پزشک مخصوص شاه، صنیعی از امرای ارتش، ثابت پاسال و هژبر یزدانی بزرگترین سرمایه داران ایران
-ایجاد و رشد تصاعدی مراکز اموزشی و اموزش عالی
-انقلاب سفید و بخصوص حق رای و انتخاب شدن زنان، و قسم اهل کتاب به کتاب خودشان
-سرکوب بلوای ۱۵ خرداد ۴۲ و مذهبیون
-قوانین حمایت از خانواده
-جلوگیری زیرکانه از هولوکاست بهائیان
-ایجاد تعداد بسیار زیاد سینما ، دیسکو ، کاباره ، تئاترو مدارس مختلط و...
-حذف مذهب از اگهی های استخدام ارتش

نکته مهم در این رابطه این است که مبلغین اصلی «اسلام پناهی شاه»، بخش «امام زاده »  ساز کنسرسیوم جعل و دروغ هستند که همواره پشت امام زاده معصوم و دیگر بت های شان سنگر گرفته و ازانها هزینه میکنند.
بگذارید قدری از واقعیتها را در مورد مذهب گرایی امام زاده و بت هایشان نشان دهیم. اجازه بدهیدابتدا ازنوع استدلال خودشان برعلیه خودشان استفاده کنیم یعنی مستندات تصویری وسپس اسناد عملکرد انها را در دوران وزارت و وکالت نشان داده وقضاوت  را بعهده خوانندگان  واگذار می کنیم:

۵-مذهبیون واقعیوصیت نامه مصدق و تخصیص بودجه برای خرید نماز وروزه و حج :هرچه باقی ماند، برای نماز و روزه و حج اینجانب به کار برند 

پایان نامه مصدق السلطنه تحت عنوان  وصیت در شیعه
عملکرد 
سخرانی ایشان در مجلس ششم
 عقیده ما مسلمین این است که حضرت رسول اکرم وپیغمبرخاتم صلی الله علیه وآله وسلم پادشاه اسلام است وچون ایران مسلمان است لذا سلطان ایران است

تصویب قوانین مذهبی در مجلس تحت حاکمیت جبهه ملی و با مشاوره نماینده دولت
از بیانات دکتر مصدق در مجلسدکتر مصدق بدنبال استفتاء و اثبات مذهبی بودن

-مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۵

بیانات آقای نخست وزیر 

یکی از شبها خواب دیدم که شخصی نورانی به من گفت دکتر مصدق برو و زنجیرهایی که به پای ملت ایران بسته‌اند پاره کن این خواب سبب شد که مثل همیشه من به حفظ جان خود کوچکترین اهمیتی ندهم و دو ماه تمام نشده در کمیسیون حاضر شوم و وقتی که به اتفاق آراء ملی شدن صنعت نفت از کمیسیون گذشت قبول کردم که حرف آن شخص نورانی غیر از الهام چیز دیگری نبوده‌است

-"دکترمصدق در برابر رئیس دادگاه که تلاش می‌کرد وی را به خاطر تخریب مجسمه‌ها در آخرین روزهای دولتش مورد بازخواست‌ قرار دهد گفت‌: شخص بنده به هیچ وجه عقیده به مجسمه نداشته‌ام و مجسمه در قانون شرع ما حرام است‌... صاف و صریح عرض می‌کنم که من ‌با مجسمه نه فقط از این نظر که خلاف مذهب است و من فرد مسلمانی هستم که باید تبعیت از مذهب خود بکنم بلکه شخص خودم به هیچ وجه‌ من الوجوه به مجسمه عقیده نداشتم‌.... و خدا را شهادت می‌گیرم که من به‌ مجسمه نه عقیده دارم و نه آن را موافق شرع می‌دانم‌خواب آشفته نفت‌، از کودتاي 28 مرداد تا سقوط زاهدي‌، (تهران‌، نشرکارنامه‌، 1383) ص 230
اما نکته این است که ایشان که مخالف مجسمه بوده چر این مخالفت  فقط شاملمجسمه های خاندان پهلوی میشده؟ سحابی میگوید در اتاقش در احمد اباد مجسمه گاندی نگه میداشته ضمنا میگوید:در زمان دکتر مصدق برای اولین بار در تاریخ ایران، مذهب در دولت و در تشریفات دولتی وارد شد

-دکتر مصدق‌[ در زمينه اجراي منويات مذهبي و تعميق هويت ديني‌، اقداماتي انجام داد که مي‌توان به نمونه‌هايي از آن اشاره کرد. در چهارده ‌خرداد 1330 بخشنامه‌اي در باره رعايت مقررات مذهبي در ماه مبارک‌ رمضان صادر کرد که در روزنامه اطلاعات‌ همان روز چاپ شده است‌. همچنين ‌در امر عزيمت حجاج به مکه معظمه دولت اقداماتي انجام داد که مورد تشکر عالمان ديني قرار گرفت‌. از جمله آيت الله چهارسوقي اصفهاني طي نامه‌اي که براي جرايد از جمله روزنامه اطلاعات فرستاد، از دولت به‌ واسطه توجهي که به امر زايران مکه معظمه به عمل آورده‌، تشکر و سپاسگزاري کرد. همچنين از همين سال‌، يعني سال 1330 روز وفات امام‌ جعفر صادق (ع‌) تعطيل رسمي اعلام شد. علما بيانيه‌هايي صادر و تشکر کردند و در جرايد چاپ شده است‌. از جمله مرحوم آقا شيخ بهاءالدين ‌صدوقي همداني در اين ارتباط تشکر کرد که در روزنامه اطلاعات ششم‌ مرداد 1330 چاپ شده است‌. در 23 مرداد قانون منع پياله فروشي را لازم‌الاجراء کرد. يعني از اين تاريخ ديگر امکان پياله فروشي نبود. دکتر مصدق‌ با استفاده از اختيارات خود، قانوني را تصويب کرد به اين شرح که «دولت ‌مکلف است از تاريخ تصويب اين قانون به فاصله شش ماه ورود و تهيه و خريد و مصرف کليه نوشابه‌هاي الکلي و همچنين تهيه و خريد لول ترياک و مشتقات آن و نيز کشت خشخاش را از سال 1333 به بعد در سراسر کشور ممنوع سازد به استثناي مصارف طبي و صنعتي‌.[. دوره دکتر مصدق اوج‌ حضور عالمان ديني در امور سياسي و اجتماعي به شيوه غير ابزاري است‌.. مصدق‌، دولت ملي و کودتا  ص 417-411
مرحوم سید باقر خان کاظمی که وزیر خارجه بود، مشروب را از تمام مهمانی های سفرا به طور کلی از سفارتخانه ها، وزارتخانه ها، چه سفارتخانه های ایران در خارج و چه در مراسم وزارت خارجه در داخل کشور حذف کرد ولو این که مهمان خارجی داشتند. سحابی
-مصدّق تاریخ تشکیل جلسۀ شورای امنیّت سازمان ملل متحد در نیویورک را برای رسیدگی به شکایت دولت انگلیس علیه ایران (به علّت همزمانی با ایّام عزاداریِ تاسوعا و عاشورا) ۳ روز به تأخیر انداخت

شیخ باقر نهاوندی(از وعاظ قدیمی و معروف دهه ی سی و چهل تهران)  نقل می کرد که قبل از نخست وزیری و بعدها در ایام محرم در منزل دکتر مصدق برنامه روضه خوانی داشتند. ایشان می گفت:

(( مجلس روضه بود و من می رفتم و روضه می خواندم. در دوران نخست وزیری دکتر مصدق طبق معمول رفتم و باز هم مشغول ذکر مصیبت شدم. خانم مرحوم دکتر آمد و با ناراحتی به من گفت: آقای نهاوندی بس است دیگر ادامه ندهید! گفتم خانم مگر چه شده؟ گفت آقا حالش بهم خورده. گفتم: من نمی دانستم که آقای دکتر هم در اینجاست در واقع او هنگام ذکر مصیبت در اتاق دیگری تنها نشسته و به روضه گوش می داده است. مرحوم آقا شیخ باقر ادامه داد که من رفتم نزد ایشان و علت بهم خوردن حالش را سؤال کردم.
دکتر گفت: داشتم به این فکر می کردم که اگر به همراه این جمعیت که پشتیبان نهضت است در کربلا در خدمت حسین بن علی (درود خدا بر او باد) بودیم چگونه می شد، که یاد مصیبت های آن بزرگان مقداری حالم را متأثر و دگرگون کرد. 
منوچهر کدیور، اصلاح طلبان ناکام، تهران، انتشارات کویر، 1380، صفحه ی 332

- امروز در مملکت ما اصل اسلامیت اقوا است زیرا که یک مسلمان حقیقی تسلیم نمی شود مگر اینکه حیات او قطع شود.نطق‌ها و مکتوبات مصدق،انتشارات مصدق،ج 7، صفحه 45

-بیایید از مسلمانی و آداب آن برای بر حق بودن اسلام نه برای میل این و آن پیروی کنیم و به لوازم آن تنها از ترس خدا و معاد و نه مقتضیات دنیوی و سیاسی عمل نماییم. سیاست موازنه منفی در مجلس 14،حسین کی استوان،انتشارات روزنامه مظفر، بهمن 1329،جلد 2،،ص 75

-خدای را شکر که به مدد ارواح طیبه اولیای اسلام و پشتیبانی و فداکاری ملت ایران برای همیشه گریبان خود را از چنگال دشمن خلاص کردیم. مصدق؛ سال‌های مبارزه و مقاومت، نجاتی، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، 1378،ج 2، ص 201

-در جلسه ی هفدهم دادگاه بدوی اش، در تاریخ شنبه 7 آذر 1332،:

(( قبل از اینکه به جواب تیمسار محترم مبادرت کنم باید عرض کنم: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. [در این موقع دکتر مصدق از جای خود بلند شد] این شهادتین است که تمام مذاهب اسلام باید بگویند، یعنی حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی. این چهار مذهب تسنن و همچنین هر کس که مسلمان است این شهادتین را باید بگوید. یک شهادت هم مال مذهب شیعه است: اشهد ان علیا ولی الله.من در این دادگاه اقرار می کنم که مسلمان و شیعه اثنی عشری هستم. مسلک من مسلک حضرت سید الشهدا است. یعنی آنجایی که حق در کار باشد، با هر قوه ای مخالفت می کنم؛ از همه چیزم می گذرم. نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم؛ هیچ چیز ندارم مگر وطنم را در جلو چشمم دارم. [در این موقع دکتر مصدق به گریه افتاد] رسول اکرم فرموده است: «قُم فَاستَقِم» ــ بایست و مقاومت کن. البته نفرموده است: «بدون مطالعه مقاومت کن. وقتی دیدی موضوعی بحق است بایست و مقاومت کن.» حالا من پیروی از مولای خودم را که در یک عمر کرده می کنم؛ و تا نفس دارم، دنبال عقیده صحیح خود هستم. )) کتاب مصدّق در محکمه نظامی اثر جلیل بزرگمهر تهران انتشارات نیلوفر 1369 صفحه 413

۱۳۹۲ خرداد ۲۸, سه‌شنبه

جعل عناوین دکترا در مجالس شورای اسلامی توسط حسن فریدون روحانی،رئیس جمهور منتخب رژیم


در سایت خورشید نشان مطلبی تحت عنوان «جعل عنوان دکترا توسط حسن روحانی در پیش از انقلاب » منتشر شده است
اما اسناد زیراز سایت مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که ایشان درچند دوره اولیه مجلس شورای اسلامی  نیز از عناوین دروغین دکترا و فوق لیسانس استفاده نموده است! در مجلس سوم ایشان از دکترا به فوق لیسانس سقوط میکند که انهم دروغ بود زیرا ایشان فوق لیسانس رااعلام کرده از اسکاتلند در ۱۳۷۴ دریافت کرده در صورتی که مجلس سوم سالها قبل از ان یعنی ۱۳۷۱  تمام شده بود!
کردان بیخودی بدنام شد!


جزوه مناظره حسن روحانی با مسعود رجوی / فروردین 1359


حجة‌الاسلام دکتر حسن روحانی، نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۷۴ با جمعی از دانشجویان بسیجی دیدار داشت (براساس اطلاعات منتشر شده ایشان ۱۳۷۷ دکترا ؟! گرفته اند)
نکات مبهمی نیز در مورد دکترای فعلی ایشان وجود دارند:
۱- بر اساس ایین نامه دانشجویان بورسیه خارج:
فصل‌ اول‌ : كليات‌
ماده‌ 3 : اولويت‌ اعطاي‌ بورس‌ تحصيلي‌ و اعزام‌ به‌ هزينه‌ شخصي‌ با واجدين‌ مدرك‌ كارشناسي‌ ارشد ، جهت‌ طي‌ دوره‌ دكتري‌ است‌ .
تبصره‌) در صورتي‌ كه‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد برخي‌ از رشته‌ ها د رداخل‌ كشور ، داير نباشد ، و يا ظرفيت‌ موجود كفاف‌ نياز كشور را به‌ فارغ‌ التحصيلان‌ اين‌ دوره‌ ها نكند ، بورس‌ تحصيلي‌ در مقطع‌ كارشناسي‌ ارشد ، به‌ تعداد محدود و در رشته‌ هاي‌ ضروري اعطا خواهد شد.


فصل‌ دوم‌ : شرايط عمومي‌ داوطلبان‌
تبصره‌ 4)  در هيچ‌ حال‌ سن‌ متقاضي‌ بورس‌ واعزام‌ نبايد بيش‌ از 40 سال‌ تمام‌ باشد .

 ماده ۳ چه در مورد کارشناسی ارشد و چه دکترا  در مورد ایشان صدق نمی کند! پایان نامه های ایشان:
 "The Islamic legislative power with reference to the Iranian experience"
 "The Flexibility of Shariah (Islamic Law) with reference to the Iranian experience"

تبصره چهار فصل دوم هم در مورد ایشان رعایت نشده است ایشان ۱۳۷۴ در ۴۵ سالگی فوق لیسانس و ۱۳۷۷ در پنجاه سالگی دکتراگرفته است(برطبق ادعا) که کاملا برخلاف قانون است!۲- برطبق اطلاعا ت مرکز تحقیقات استراتژیک  که روحانی رئیس ان است بعضی مسئولیتهای پیشین ایشان به قرار زیر بوده اند:
1. نماینده پنج دوره مجلس شورای اسلامی (از سال 1359 تا 1379)؛ رئیس کمیسیون دفاع (دوره اول و دوم)؛ نایب رئیس اول مجلس و رئیس کمیسیون سیاست خارجی (دوره چهارم و پنجم).
2. دبیر شورایعالی امنیت ملی به مدت 16 سال (از سال 1368 تا 1384).
3. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور به مدت 13 سال (از سال 1368 تا 1376 و از 1379 تا 1384).

سوال این است که ایشان چطور همزمان در اسکاتلند دانشجوی فوق لیساس و دکترا و در ایران «دبیر شورایعالی امنیت ملی» و نایب رئیس مجالس چهارم و پنجم(۱۳۷۱-۱۳۷۹) بوده اند؟

دروب سایت های دانشگاههای بریتانیا اثری از نام و پایان نامه های مورد ادعا ی ایشان نیست .دروب سایت  دانشگاه مورد ادعای اقای روحانی در منوی جستجوی سایت اثری از موجود بنام Feridon  نمی بینید جز
۱- در نیوز بتاریخ ۱۷ جون ۲۰۱۳(۲۷ خراد ۹۲)- این صفحه از وب سایت دانشگاه مورد ادعا حذف شده است. از کش گوگل گذاشتم!
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4OcRzDnuRrEJ:www.gcu.ac.uk/newsevents/news/article.php%3Fid%3D59511+&cd=1&hl=en&ct=clnk

۲- در ارشیوی به دو پایان نامه که بطرز بسیار ناشیانه در سایت چپانده شده اند بر می خورید(با تاریخ های انتشار ۱۹۹۵ و ۱۹۹۸) و هردو تاریخ Due: 16/6/2013    را در  محل جایگاه Location نشان میدهند!(معادل ۲۶ خرداد ۹۲) . در کش گوگل نیز خبری از این پیج نیست! چرا؟ زیرا هربارکه هر کدام از پایان نامه ها د ر براوزر باز کنید، ادرسش متفاوت است! مثلا برای این پایان نامه
The flexibility of SHARIAH (Islamic law) with reference to the Iranian experience

ادرسهای زیر ظاهر شدند که در میان متفاوتند:
http://ilink.gcal.ac.uk/uhtbin/cgisirsi/?ps=qqraigmQyT/GCAL/259770072/9

http://ilink.gcal.ac.uk/uhtbin/cgisirsi/?ps=qKF8hC5l4b/GCAL/259770072/9

http://ilink.gcal.ac.uk/uhtbin/cgisirsi/?ps=doqairrUFB/GCAL/259770072/9

http://ilink.gcal.ac.uk/uhtbin/cgisirsi/?ps=C184T7WKt8/GCAL/259770072/9

ادرسهای فوق همزمان در دو براوزردیگر (موزیلا و اکسپلورر)نیز امتحان شد نتیجه:

Session has timed out. Please click OK to start a new OPAC session
اینهم نمونه دستکاریهای ثانیه ای و نیز سطح معلومات همکاران ایشان در مرکز تحقیقات استراتژیک


۱۳۹۲ خرداد ۱۸, شنبه

سازمان چریکهای فدایی خلق، سازمانی تشنه بخون! تصویر و سند

سازمان چریکهای فدایی خلق سازمانی که برپایه خیانت تشکیل شد، با خشونت شروع کرد و باخون تغذیه شد و باز به خیانت ختم شد.


۱۳۹۲ خرداد ۱۳, دوشنبه

عکس هایی از زندانیان سیاسی دوران شاه دردادگاه های دربسته! و زیر شکنجه های قرون وسطایی!


80+
این تصاویر بدلیل اثار شکنجه و سرخ کردن با تابه و بریدن با اره بر دست و صورت متهمین برای کودکان و بیماران قلبی مناسب نیست!بیگناهان در زیر شکنجه های قرون وسطایی!


آقایان کمونیست تسبیح یادشان نمی رفت!

هادی حائری ۱۳۴۵ زندان قصرمهندس مهدي بازرگان در اولين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره (1)
دادرسي ارتش، مورّخ 29/7/1342


آيت‌الله سيدمحمود طالقاني در اولين‌ه جلسه دادگاه‌عادي‌ ويژه ‌شماره‌(1)
دادرسي ارتش، مورّخ 29/7/1342


نخستين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره (1) دادرسي ارتش در عشرت آباد - مورّخ 29/7/1342. مهندس بازرگان به اتفاق تيمسار سر‌تيپ دكترعلي‌نقي شايان‌فر وكيل مدافع ايشان.
دادگاه های غیرعلنی!
مهندس مهدي بازرگان در اولين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره (1) دادرسي ارتش، مورّخ 29/7/1342، خود را معرفي مي‌كند. از سمت چپ تصوير:
رديف اول: سرهنگ عزيزالله اميررحيمي و سرهنگ دكتر اسماعيل علميه.
رديف‌دوم: مهندس عزت‌الله سحابي، سرهنگ محسن پگاهي‌و دكتر‌عباس شيباني.


نخستين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره (1) دادرسي ارتش در عشرت آباد، سرتيپ دكتر علي نقي شايانفر در پشت تريبون
از سمت چپ تصوير:
رديف اول: مهندس مهدي بازرگان، سرهنگ عزيزالله اميررحيمي، سرهنگ دكتر اسماعيل علميه، دكتر يدالله سحابي، سرهنگ علي اكبر غفاري، سرهنگ محمود خلعتبري و سرتيپ علي‌اصغر مسعودي.
رديف دوم: مهندس عزت‌الله سحابي، سرهنگ محسن پگاهي و ‌دكتر‌عباس شيباني


نخستين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره (1) دادرسي ارتش در عشرت آباد، مورّخ 29/7/1342.تيمسار سرتيپ شايانفر در پشت تريبون
از سمت چپ تصوير:
رديف اول: مهندس مهدي بازرگان، سرهنگ عزيزالله اميررحيمي، سرهنگ دكتر اسماعيل علميه، دكتر يدالله سحابي.
رديف دوم: مهندس عزت‌الله سحابي، سرهنگ محسن پگاهي و دكتر عباس شيباني، سرهنگ محمد اعتمادزاده.


دكتر يدالله سحابي در اولين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره دادرسي ارتش، مورّخ 29/7/1342 در پشت تريبون خود را معرفي مي‌كنند.
از سمت چپ تصوير:
رديف اول: تيمسار سرتيپ دكتر علي‌نقي شايانفر، مهندس مهدي بازرگان، سرهنگ عزيزالله اميررحيمي، سرهنگ دكتر اسماعيل علميه.
رديف دوم: مهندس عزت‌الله‌سحابي، سرهنگ محسن پگاهي ‌و دكتر‌عباس شيباني.بیگناهان در زیر شکنجه های قرون وسطایی و بیگاری!
متهمان ‌دادگاه عادي ويژه شماره (1) دادرسي ارتش در ساعت تنفس دادگاه، مهرماه 1342، عشرت‌آباد.
ازراست به چپ، رديف نشسته: مهندس مهدي بازرگان، آيت‌الله سيدمحمود طالقاني، دكتر يدالله سحابي
رديف ايستاده: سيد مصطفي مفيدي، ابوالفضل حكيمي، محمد‌مهدي جعفري، احمد علي‌بابايي، پرويز عدالت‌منش، مهندس عزت‌الله سحابي، دكتر عباس شيباني


آيت‌الله طالقاني، زندان شماره 4 قصر، سال 1342


مهندس مهدي بازرگان، زندان برازجان، فروردين 1345محروم از ملاقات!
مهندس عبدالعلي بازرگان در كنار مهندس مهدي بازرگان
به هنگام ملاقات پدر در فروردين 1345در دژ (زندان) برازجان


مهندس مهدي بازرگان (نفردوّم ايستاده)، در ميان افسران حزب توده
وملاقات كننده‌گان، فروردين 1345، دژ (زندان) برازجاندرجهنم ساواک!
دكتر كاظم سامي، مهندس مهدي بازرگان، دكتر حبيب‌الله پيمان
7/12/1345‌، باغ زندان قصر


سيد مصطفي مفيدي، آيت‌الله سيد محمود طالقاني، مهندس مهدي بازرگان ‌7/12/1345، باغ زندان قصر


رضا حمسي، آيت‌الله طالقاني، مهندس مهدي بازرگان
مورّخ 7/12/1345، باغ زندان قصر


دكتر محمد مهدي جعفري، مهندس مهدي بازرگان - مقابل زندان شماره4 قصر


با تشکر از پایگاه ۱۰۰ سال