۱۳۹۲ خرداد ۱۳, دوشنبه

عکس هایی از زندانیان سیاسی دوران شاه دردادگاه های دربسته! و زیر شکنجه های قرون وسطایی!


80+
این تصاویر بدلیل اثار شکنجه و سرخ کردن با تابه و بریدن با اره بر دست و صورت متهمین برای کودکان و بیماران قلبی مناسب نیست!بیگناهان در زیر شکنجه های قرون وسطایی!


آقایان کمونیست تسبیح یادشان نمی رفت!

هادی حائری ۱۳۴۵ زندان قصرمهندس مهدي بازرگان در اولين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره (1)
دادرسي ارتش، مورّخ 29/7/1342


آيت‌الله سيدمحمود طالقاني در اولين‌ه جلسه دادگاه‌عادي‌ ويژه ‌شماره‌(1)
دادرسي ارتش، مورّخ 29/7/1342


نخستين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره (1) دادرسي ارتش در عشرت آباد - مورّخ 29/7/1342. مهندس بازرگان به اتفاق تيمسار سر‌تيپ دكترعلي‌نقي شايان‌فر وكيل مدافع ايشان.
دادگاه های غیرعلنی!
مهندس مهدي بازرگان در اولين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره (1) دادرسي ارتش، مورّخ 29/7/1342، خود را معرفي مي‌كند. از سمت چپ تصوير:
رديف اول: سرهنگ عزيزالله اميررحيمي و سرهنگ دكتر اسماعيل علميه.
رديف‌دوم: مهندس عزت‌الله سحابي، سرهنگ محسن پگاهي‌و دكتر‌عباس شيباني.


نخستين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره (1) دادرسي ارتش در عشرت آباد، سرتيپ دكتر علي نقي شايانفر در پشت تريبون
از سمت چپ تصوير:
رديف اول: مهندس مهدي بازرگان، سرهنگ عزيزالله اميررحيمي، سرهنگ دكتر اسماعيل علميه، دكتر يدالله سحابي، سرهنگ علي اكبر غفاري، سرهنگ محمود خلعتبري و سرتيپ علي‌اصغر مسعودي.
رديف دوم: مهندس عزت‌الله سحابي، سرهنگ محسن پگاهي و ‌دكتر‌عباس شيباني


نخستين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره (1) دادرسي ارتش در عشرت آباد، مورّخ 29/7/1342.تيمسار سرتيپ شايانفر در پشت تريبون
از سمت چپ تصوير:
رديف اول: مهندس مهدي بازرگان، سرهنگ عزيزالله اميررحيمي، سرهنگ دكتر اسماعيل علميه، دكتر يدالله سحابي.
رديف دوم: مهندس عزت‌الله سحابي، سرهنگ محسن پگاهي و دكتر عباس شيباني، سرهنگ محمد اعتمادزاده.


دكتر يدالله سحابي در اولين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره دادرسي ارتش، مورّخ 29/7/1342 در پشت تريبون خود را معرفي مي‌كنند.
از سمت چپ تصوير:
رديف اول: تيمسار سرتيپ دكتر علي‌نقي شايانفر، مهندس مهدي بازرگان، سرهنگ عزيزالله اميررحيمي، سرهنگ دكتر اسماعيل علميه.
رديف دوم: مهندس عزت‌الله‌سحابي، سرهنگ محسن پگاهي ‌و دكتر‌عباس شيباني.بیگناهان در زیر شکنجه های قرون وسطایی و بیگاری!
متهمان ‌دادگاه عادي ويژه شماره (1) دادرسي ارتش در ساعت تنفس دادگاه، مهرماه 1342، عشرت‌آباد.
ازراست به چپ، رديف نشسته: مهندس مهدي بازرگان، آيت‌الله سيدمحمود طالقاني، دكتر يدالله سحابي
رديف ايستاده: سيد مصطفي مفيدي، ابوالفضل حكيمي، محمد‌مهدي جعفري، احمد علي‌بابايي، پرويز عدالت‌منش، مهندس عزت‌الله سحابي، دكتر عباس شيباني


آيت‌الله طالقاني، زندان شماره 4 قصر، سال 1342


مهندس مهدي بازرگان، زندان برازجان، فروردين 1345محروم از ملاقات!
مهندس عبدالعلي بازرگان در كنار مهندس مهدي بازرگان
به هنگام ملاقات پدر در فروردين 1345در دژ (زندان) برازجان


مهندس مهدي بازرگان (نفردوّم ايستاده)، در ميان افسران حزب توده
وملاقات كننده‌گان، فروردين 1345، دژ (زندان) برازجاندرجهنم ساواک!
دكتر كاظم سامي، مهندس مهدي بازرگان، دكتر حبيب‌الله پيمان
7/12/1345‌، باغ زندان قصر


سيد مصطفي مفيدي، آيت‌الله سيد محمود طالقاني، مهندس مهدي بازرگان ‌7/12/1345، باغ زندان قصر


رضا حمسي، آيت‌الله طالقاني، مهندس مهدي بازرگان
مورّخ 7/12/1345، باغ زندان قصر


دكتر محمد مهدي جعفري، مهندس مهدي بازرگان - مقابل زندان شماره4 قصر


با تشکر از پایگاه ۱۰۰ سال

۶۱ نظر:

 1. برو بابا دوره شاه فقط گرسنگی بود.پول فقط مال خانواده پهلوی بود فقط کمتر از اینها آدم می کشت.هر کسی آمده حق ما رو یک جور خورده.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. هر عکس یا فرتور تنها یک آن(لحظه) از موضوع را بر می نگارد! از پس و پیش و جاهای بیرون از آن هیچ چیزی نشان نمی دهد! این را همه ما می دانیم... پس با وجود چنین فرتورهایی شدنی بوده که ددمنشی و/یا شکنجه در هنگام دیگر یا حتا همزمان در جاهای دیگری انجام یافته باشد! بنا براین چنین فرتورهایی نه گواه گسترش و فراگیری شکنجه و خشونت ورزی و نه علیه(پاد) آن می باشد.

   عملکردِ حکم رانان آریامهری و جمهوری اسلامی در برخورد با ناخشنودی یا دگراندیشی یا پاداندیشی و دشمنی گروه هایی از مردم با آن ها چیز پنهانی نیست! و چنین فرتورهایی به هیچ یک از این حکومت ها کمک چندانی نمی کند!

   ولی آموخته ای اگر بخواهیم از روی این فرتورها بیآموزیم، شاید این بتواند باشد که چه خوب می شود اگر فرمانروایان آینده ایران تضمین و پشتوانه ای بتوانند بنمایانند که در برخورد با ابراز ناخشنودی/دگراندیشی/پاداندیشی/دشمنی گروهی یا کسی از مردمان چه خواهند کرد، و پای بندی خود را بدان تضمین و پشتوانه ای بدهند!

   گویا همه ما «خاله سوسکه ها» همین را می خواهیم که اگر «اگه زن قصاب شدیم و او از دست ما خشمگین، ما را چه خواهد کرد!؟» به همین سادگی، مهم است از آغاز بدانیم همگی کارهای کشورداری و فرمان روایی _از جمله جابه جایی قدرت_ انسانی و کم تنش و بی کشتار و دستگیری و ... انجام پذیرد! حال اشکالی ندارد قدرت بتواند میان گروه های سیاسی پاداندیش و مخالف با یکدیگر ««آرام و کم تنش»» برای دوره هایی جابه جا و دست به دست شود، و در چنگ تنها «یک» گروه و «مسلک» گیر نکناد!

   چه باک اگر از پس فرمان روایی گروه پادشاه-پرستان، بتوان ««آرام و بی خشونت»» فرمان روایی مذهب-پرستان را هم برای دوره ای داشت!؟؟ و در این میانه دموکرات ها، فدرالیست ها، جمهوری خواه ها، ... بنا بر این بایسته و لازم ایت ما چارچوبی انسان-مدارانه برای فدرت بیابیمکه در آن هر گونه حکومتی به پشتوانه بیشینه ی مردمی برای دوره ای به قدرت برسد و نتواند قدرت را قبضه ی خویش سازد! مردم خود دروغ و ناراستی و بهینگی را برای زندگی خویش خواهند پسندید و در درازمدت فرمان روایانی راست و درست بر خواهند گمارد!

   در آرزوی دیدنِ آن روز...

   حذف

  2. گرامی
   در پاسخ به نثر مشعر جنابعالی باید گفت انقلابی که با دروغ و رذالت اغاز شود بی شک به گندابی بنام جمهوری اسلامی ختم خوهد شد! شما انقلابیون ۵۷ نه وطن میشناختید نه دموکراسی و ازادی را. جانماز اب نکشید. دهها سال دروغ ساخته و پرداخته اید و حال که دروغ ها برملا میشود به سبک ماله کشان رحمانی، با نثر مشعر به ماله کشی مشغولید. براستی با ادمکشان و تروریستهایی که به کودکان و بیگناهان و همگروهانشان رحم نمی کردند، راه مقابله چیست؟
   قسمتی از مبارزات مسالمت جویانه مدعیان حقوق بشر:
   http://mahakestan.blogspot.co.uk/2013/05/blog-post_18.html

   حذف
  3. بله .دلبلش هم اینکه در زمان انقلاب مردم با گونی برنج تو خیابان سنگر ساخته بودند.

   حذف
  4. دمت گرم آدم عوضی کاش جای اینهمه اداهای الکی کمی اون مخشون رو به کار می انداختند اگر مخی داشته باشند

   حذف
 2. جواب شما همان عکسهای بالاست

  پاسخحذف
 3. آره بابا برو پی کارت می خوای چی رو نشون بدی؟ می خوای بگی شاه مرد بزرگی بوده و اینا آخوندا قاتل و جانی ؟ خوب که چی حالا چی کار کنیم می خوای پسرشو بیاریم بزاریم جای علی گدا که ایران بشه آمریکا ؟ دوست داری ؟یکم تاریخ رو برگ بزن برو عقب ببین چه موقع بوده که مردم راحت زندگی کردن .بی خیال بابا پناهندگی تو گرفتی برو کلاب ویسکی تو بزن از اونجا شما هیچ کمکی به این مردم بدبخت نمی تونی بکنی عزیز جان برو و از آزادیت لذت ببر.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. دوست گرامی
   بنده فقط خواستار یک چیزم. چشم و ذهنتان را باز کنید تا مداوم فریب نخورید!

   حذف
  2. میخواد بگه آخوندها چقدر کلاش و دروغگو بودند

   حذف
 4. 70 میلیون در خود کشور کاری نمی تونند بکنند بعد منتظر کمک از چند میلیون در خارج هستیم. خود امام عزیز هم که در پاریس اقامت داشتتند و دستور سقوط حکومت پهلوی را می دادند. چرا ان زمان کسی نگفت به خارج نشینان ربطی نداره. شاه بد بود و اخوند ها هم بد بودن حالا امریکا و غرب هم بد هستنند و عربا هم که اصلا ادم نیستن.خوب از دید ایرانی یعنی هیچ کس یا شاید فقط خودمان عقل کل هستیم.
  در کشور ما کسی به ازادی و دمکراسی اعتقاد نداره چون همین الان می گن پسر شاه می خواد بر گرده جای باباش بشینه. کسی نمی گه اگر در فردای ایران کسی امد چه شاه و چه هر کسی دیگر قدرت در دست مردم خواهد بود که شاه یا رویس جمهور چه کند و یا چه نکند.

  پاسخحذف
 5. این تصاویر عبرت آموز برای نسل امروز و نسل های بعد از ماست که با مقایسه ی این تصاویر با تصاویر و شرایط امروز بتوانند در زمان تصمیم درست بگیرند و به راحتی شرایطی را که می توانست از شرایط مشکل به شرایط درست تغییر داده شود به شرایطی دهشتناک تبدیل نکنند که همچنان ملت ما درگیر این شرایط است و بهای سنگینی را پرداخته و همچنان تا نتیجه باید بپردازد .

  پاسخحذف
 6. فقط نگاه کنیم و یک کم مقایسه کنیم.
  به نظر من عکسهای جالبیه برای مقایسه گذشته و حال.
  حالا امکان داره که به پسند برادران ارزشی نیا که آدم بعد از دیدن این عکسها بگه: شاه خدا بیامرز.
  ولی آدم فرق بین طاقوت و ولایت فقیح (نماینده خدا روی زمین) را میتونه درک کنه.
  تحریم انتخابات بزرگترین نه به ولایت فقیح و جمهوری الکیشه.

  پاسخحذف
 7. جالب و عبرت آموز بود

  پاسخحذف
 8. شما که با دیدن این عکسها به پروپاگاندا و دروغ‌های آقایان انقلابی در مورد شکنجه در زندان‌های آریا مهری پی‌ نمیبرید، چه چیزی میتواند شما را بیدار کند. اگر هم باور دارید و یا کسی‌ تجربه کرده است میتواند برای من دستگاه شکنجه آپولو را توصیف کنید؟ در کتاب تاریخ سال چهار دبیرستان نروژی در سال ۱۹۸۵ عکسی‌ با توضیح زیر آن نوشته بود که در زندانهای شاه زندانیان سیاسی را به وحشیانه‌ترین شیوه‌ها شکنجه میکنند، عکس بالا دستگاه شکنجه آپولو می‌باشد. این عکس مردی را نشان میداد که قابلمه‌ای به سرش گذاشته اند و صورت مرد دیده نمی‌شود و قابلمه به وسیله ریسمان از جایی‌ آویزان است. به احتمال قوی برای شکنجه زندانی با چوب یا سنگ و یا یک قطعه فلزی دیگر به این قابلمه میزدند و با تولید صدای گوشخراش و نامنظم اعصاب و روحیه زندانی ظاهراً سیاسی را مثلا تروریستی هایی‌ چون مجاهدین و چریک‌های فدائی را به هم میریختند تا همقطاران‌شان را که برنامه ریزی ترور‌های بعدی را میکردند افشا کنند. این ادّعای اشرف دهقانی در در مورد ارّه کردن پای برادر ش ‌بهروز دهقانی در کتاب حماسه مقاومت، یکی‌ از همین دروغ‌ها و بخشی از پروپاگاندا کمونیست‌های تحت آموزش ک گ ب بود. در مورد پروپاگاندا غربی‌ها همان توضیح اولیه در مورد کتاب تاریخ نروژ کافی‌ می‌باشد که به خورد مردم خود میدادند و از طریق سازمان حقوق بشر و رادیو‌های بی‌ بی‌ سی‌ و صدای آمریکا به خورد ملت ایران. به امید روزی که شکنجه در هر حالتش از جامعه ایران زدوده شود و کمونیست‌ها و مذهبی‌‌ها نیز بدون استفاده از سلاح و دروغ بتوانند افکار و نظر یات‌شان را بیان و تبلیغ کنند.

  پاسخحذف
 9. zekki!
  shekanjeh koo?
  ina ye mosht fokol leravati ba ham aks gereftan
  boridane dasto pa koo?

  پاسخحذف
 10. بابا اینها که انگار وضعشون خیلی هم بد نبوده؟ آخه همه با کت شلوار و کفش و کراوات؟ ولی این آخوندها که همه رو با دمپایی و پیژاما و غل و زنجیر این طرف اون طرف می کشند! چون هوای برازجان گرم بوده کت نمی پوشیدن؟ لطفن ازون شکنجه و اره کردن دست و پاها و سوزوندن با روغن داغ و کشیدن ناختها هم یه عکس بذارید چون ما همه حرفش رو شنیدیم ولی چیزی ندیدم؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. در مورد اره و سرخ کردن از فرمایشات امام هستند. امام بدلیل معصومیت هرگز دروغ نمی گفتند!

   حذف
 11. Regime Shah ro ba ina moghayesse nakonid. Oon ham eshlaha dasht. Sageh Regime Shah ro ba ina moghayesse konid adelane tare.

  پاسخحذف
 12. دوست غير عزيزي كه از عكسهاي بالا انتقاد ميكني و منطقت هم اينه كه: برو بابا حالا اين يعني چي؟ ميخواي پسرشو بياري جاي علي گدا و الخ.
  آخه عزيز جان مجبوري هر جا خودتو قاطي كني منطق قطع جيبي از خودت تراوش كني؟ خوب بي سوادي؟ عيبي نداره، لااقل بروزش نده!
  اينكه كسي با دليل و مدرك و عكس تاريخ سياسي قبل و بعد از انقلاب معرفي كنه چه ايرادي داره؟ تازه، اين مساله چه ربطي به ايراني مقيم ايران يا خارج كشور داره؟
  قربون تو برم من:
  تو را با نبرد دليران چه كار
  تو برزيگري بيلت آيد به كار

  پاسخحذف
 13. دوست غير عزيزي كه از عكسهاي بالا انتقاد ميكني و منطقت هم اينه كه: برو بابا حالا اين يعني چي؟ ميخواي پسرشو بياري جاي علي گدا و الخ.
  آخه عزيز جان مجبوري هر جا خودتو قاطي كني منطق قطع جيبي از خودت تراوش كني؟ خوب بي سوادي؟ عيبي نداره، لااقل بروزش نده!
  اينكه كسي با دليل و مدرك و عكس تاريخ سياسي قبل و بعد از انقلاب معرفي كنه چه ايرادي داره؟ تازه، اين مساله چه ربطي به ايراني مقيم ايران يا خارج كشور داره؟
  قربون تو برم من:
  تو را با نبرد دليران چه كار
  تو برزيگري بيلت آيد به كار

  پاسخحذف
 14. داداش اونهایی که اون بالا نظر دادن و مسخره کردن همونهایی هستن که واسه مفت خوری انقلاب کردن و الان به گ .. خوری افتادن. بزرگترین مظلوم این انقلاب خود محمدرضا شاه بود که هر چه فریاد زد این کار خودکشی دسته جمعی کسی گوش نکرد ... کشور بدست کفتارها و شغالها افتاده این نکبت ها اومدن نظر هم میدن واسه ما مقایسه میکنن !!!

  پاسخحذف
 15. در واقع آمدن این آخوندها دلیلش دیکتاتوریه شاه بود ،همه یادشون هست که شاه گفت هر کی‌ به حزب رستاخیز ری نمیده بیاد پاسپورت بگیره از ایران بره. و هم یادشون هست که همین شاه بود که دست علما رو میبوسید (در مسجد شاه)و در واقع شاه زمینه ساز اومدن خمینی شد. خوب حالا بگیم جاوید شاه یا چی‌؟ همین شاه بود که نیرو فرستاد مردم ظففار را قتل عام کرد و سلطان قابوس رو نجات داد حالا آقای قابوس رفیق فابریکه آخوندا شده!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها

  1. شاه دست کدام علما را در مسجد شاه بوسید؟ مخالفین شاه هم از خارجیها پول و لجستیک و اموزش میگرفتند تا ایرانی بکشند! به ظفار نیرو میفرستادند تا سرباز ایرانی را بکشند! خبیج فارس را خلیج عربی میکردند تا مواجب قطع نشود!

   خمینی را مردم خرداد ۴۲ شناخته بودند ولی روشن سرانی مانند اعضای جبهه ملی و نهضت ازادی در نقش دلال وی را به مردم فرشته قالب کردند. همسر بنی صدر مترجم کتاب ولایت فقیه خمینی به فرانسه بود. کتابهای خمینی تو زندانها دست بدست میگشت بیرون که جای خود داشت!
   باز هم میگویید شاه عامل انقلاب بود؟

   حذف
  2. دلیل آمدن آخوندها، مذهبی بودن محمد رضا شاه بود.
   محمد رضا شاه بر خلاف ظاهر مدرن روحیه مذهبی داشت و خود را نظر کرده امامان می دانست.
   در زمان وی تعداد مساجد چند برابر شده و به 55000 رسید و تعداد حوزه های علمیه دو برابر شده و به بیش از 220 رسید. عملا محمد رضا مسیر عکس پدر خود و آتاتورک را رفت و فرهنگ توده مردم را به آخوند ها واگذاشت و شد آنچه شد

   حذف
  3. دوست گرامی
   عدد ۵۵۰۰۰ هیچ سندی به جز پایان نامه کمونیستی تواب ندارد که همان هم همه جا در بوق و کرنا میشود.
   اعداد واقعی این است در مدت ۱۵ سال برای انقلب سفید و سپاهیان دانش و...:

   ساخت مسجد ۹۵۰
   تعمیر مسجد ۸۲۰۰
   مدرسه در روستاها ۱۰۷۰۰
   حمام عمومی ۵۰۰۰
   ورزشگاه ۷۵۰۰
   درمانگاه ۱۴۲۲
   افزایش تعداد دانش اموزان:
   کودکستانها ۱۳۵۰٪
   ابتدایی ۵۶۰٪
   راهنمایی ۲۶۰٪
   متوسطه ۳۳۱٪
   حرفه ای فنی ۱۵۵۰٪
   افزایش تعداد کل دانش اموزان و دانشجویان از ۱/۵ میلیون به ۱۰ میلیون نفر


   تعداد دانشجویان داخل ۲۰۰ هزار و خارج صد هزار(۵۰ هزار در امریکا)

   حذف
 16. خدا رو شكر كه سينه زن نيستيم! پشت سر كسي سينه بزنيم. در ثاني من كه از كسي نه حمايت كردم نه پشتيباني.
  حرف من اينه كه يه كسي آو رده چند تا عكس از زندانيهاى سياسي دوره شاه رو نشون داده. خوب اين چه ايرادي داره كه شما بلا فاصله طرفو سنگسارش ميكنين؟ خوب خود عكسها كه گويا هستن. شمام اگه عكسي مدركي دارين كه عكس اينو ثابت كنه لطف كنين بزارين اينجا مام ببينيم تاريخ ياد بگيريم! وإلا من فكر كنم با اين ادبياتي كه شما در نوشتنتون بكار ميبرين، همون جريان بيلي كه من گفتم در مورد شما صدق ميكنه.

  پاسخحذف
 17. یعنی شما می خواهید بگویید به دلیل این عکس ها ، شکنجه و کشتن و... درکار نبوده است؟ و همه اش دروغ بوده ؟ هنوز مدت زیادی از آن سال ها نگذشته و خیلی ها هنوز زنده اند و شاهد. یکی اش خود من که هم شاهد و حاضر و ناظر بوده ام و هم دست ها و پاهایم و هم دوستانم که هستند. به گمانم کمی زود شروع کرده اید برای تحریف تاریخ.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اتهام شما چه بود؟ عضو چه گروهی بودید؟

   حذف
  2. در پاسخ به چنین پرسش ابلهانه ای چه باید گفت؟

   حذف
  3. همین طفره رفتن شما نشان میدهد عضو چه گروههایی بودید! راستی چند نفر را کشته اید؟ چند بمب منفجر کرده اید؟ چند بچه را یتیم کرده اید؟ کجا دوره تروریستی دیدید؟

   حذف
 18. مهدی بازرگان استاد دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران، دکتر مهندس ترمودینامیک، رئیس جامعه‌ی اسلامی مهندسین، رئیس انجمن “حقوق بشر” در ایران، رئیس “نهضت آزادی” در ایران و البته نخست وزیر موقت دولت بخت سید روح‌الله خمینی، برای اعدام بدون محاکمه‌ی زندانیان سیاسی اوایل حکومت اسلامی چنین تئوری‌ای دارد:
  «بهانه‌ی مطبوعات غربی اعدام دادگاه‌های انقلاب است و آنچه برای ما ایرانیان قابل درک نیست، این احساسات و طرفداری است که مطبوعات غربی به سود “خائنان و خیانتکاران” کشورمان نشان می‌دهند. خائنان و جانیانی که با جابرانه‌ترین و وحشیانه‌ترین صورت ۲۵ سال یا بیشتر بر این کشور حکومت کردند و در عین حال اگر شما اعدام‌های دادگاه‌های انقلاب را که به ۶۰ نفر هم نمی‌رسد، با تعداد بیش از صدهزار نفری که طی حکومت شاه کشته شدند و شکنجه شدند، مقایسه کنید، توجیه رفتار مطبوعات غربی مشکل‌تر میشود. ملتی که کشته داده، زخمی داده و غارت شده، حاضر نیست به محض رفتن شاه و سرنگون شدن رژیمش آرام گیرد. این روحیه‌ی ملی توقع دارد هر چه زودتر به پاکسازی محیط اجتماعی بپردازد، حالا می‌خواهد این کارسریع انجام گیرد.»

  پاسخحذف
 19. بياين قبول كنيم كه دليل سلطه شاه و آخوند بر ما همين خاصيت ماست. انتقاد كردن ما هم افراطيه اصلا انگار با منطق قهريم!
  ببينيد ، اين عكسها مسلما ثابت نميكنه كه در زمان پهلوي شكنجه نبوده و .....
  اين عكسها يك واقعيت تاريخيه. همونجور كه مثلا ما از عكس يك مطرب دوره گرد در زمان قاجار ميتونيم خيلي واقعيتهاي تاريخي رو استنباط كنيم، ميتونيم از ديدن چند تا عكس از شخصيتهاي مهم انقلابي، در زندان زمان شاه، خيلي چي ها رو بهتر بفهميم. همين. اين تحريف تاريخ نيست، نوعي تحليل تاريخه.

  پاسخحذف
 20. هر آنجا که روشن کند راستی‌........فروغ دروغ اندر آرد کاستی

  پاسخحذف
 21. همش دروغه ! این جه زندانیه که پسر می ره با پدرش عکس میگیره؟؟؟؟شما لیافت همین آخوندارو دارید.

  پاسخحذف
 22. الحمد الله !خمینی سزای تمام این خائنین رو داد!انتقام شاه رو ازشون گرفت.

  پاسخحذف
 23. درود بر شرفت با توزیع این عکسهای تاریخی امیدوارم روزی همه امکان خواندن کتاب مایک ایوانس ینام JIMMY CARTER THE LIBERAL LEFT AND WORLD CHAOS را پیدا کنند تا یه نقش واقعی مردم در بااصطلاح انقلاب 79 پی ببرند.

  پاسخحذف
 24. این عکسها کامل نیست ، شما معلومه فقط فقط خط خاصی‌ را حمایت میکنی‌ ، و گرنه نمینوشتی آقایان کمونیست تسبیح یادش نمی‌‌رفت ، تو اول برو دمکراسی را یاد بگیر ، بعد بیا این جا عکس بذار و انتقاد کن .

  پاسخحذف
 25. shahparast kodetachi ya diktaror molay arab paraast che farghyd aran ba ham ? sag zard baradar shoghale.

  پاسخحذف
 26. ما همیشه افراط و تفریط داریم . در دوره شاه هم کاستی هایی وجود داشت و به وقت نیاز بود . شاپور بختیار که همیشه زندانی بود و آمد و تمام اون آزادی هایی رو که ملت می خواستند در کنتر از 37 روز داد و گفت اینها وظبفه دارند ایران را به نابودی بکشند که دیدیم کشیدند اما روشتفکران نادان ما (مثل بازرگان و سحابی و ...) او را تنها گذاشته و به دامان خمینی رفتند و مملکت رو به این روز انداختند ...

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. دوست گرامی ما افراط و تفریط داریم .نادانی هم داریم و حرف زدن بر اساس نادانسته ها هم داریم.
   کجا بختیار همیشه زندانی بوده؟اصلا شما میدانید بختیار چه زمانهایی زندانی بوده؟

   حذف
 27. به قول کسروی : ملتی که تاریخ خود را نداند مجبور به تکرار تاریخ می باشند ... وای به حال ملتی که از بدبختی دنبال موسوی و رفسنجانی می افتند و غافل از اینکه اونا ستون نظام بوده و به هیج عنوان خواستار تغییر نظام اسلامی نیستند و خودشون رو از مردم قایم کردند چون مردم ازشون تغییر نظام رو می خواهند و اونا عاشق دوران طلایی (کثیف 60) امام !!!! هستند ....

  پاسخحذف
 28. عده زیادی با حقوق زیاد در استخدام وزارت اطلاعات هستند که به جانبداری از رژیم همه جا حضور دارند و کامنت میگذارند که به آنها مزدوران سایبری می گویند.یعنی حقیقت را میبینند ولی انکار می کنند.دیر نیست که حاکمان مستبد رژیم منحوس خامنه ای را در دادگاه عادله با حضور مردم محاکمه کنیم

  پاسخحذف
 29. doostan aziz liyaghat eyn mardom hamin ast o bas nah khomeyni na shah ghatel naboodand man va to biychareh aghl nadarim keh kham mishavim ta bechapannd beheman ma heyvan boodim khomeyni bmagham ensanyat resand vaghan cheghadr ahmaghim doktor va mohndes va....nadareh

  پاسخحذف
 30. بودند كساني چون امير مراد نانكلي كارگري كه بخاطر اعتراض به وضع موجود كارگران زير شكنجه كشته شدند و اثاري از اسم انها در تاريخ نبوده اينان " بازرگان و طالقاني " بخاطر وجه سياسي بين المللي همچون " تاجزاده و نوريزاد و خزعلي " مصونيت داشتند و دارند اما در هر صورت شاه هم نقض دمكراسي ميكرد اما مجموعه ما تا زماني كه به قدرت نرسيده ايم بلديم انتقاد كنيم و نق بزنيم و دم از دمكراسي و حقوق بشر بزنيم اما همينكه به قدرتي رسيديم همه چي يادمان ميرود و بر عكس ميشويم

  پاسخحذف
 31. یه مشت بی‌ پدر و مادر چپی و تودهای بی‌ شرف از احساسات مردم احمق استفاده کردن و هم ایران و ویران کردن هم عمر و جوونی هزاران نفر مثل من رو به باد دادن بعد به جا این که زبونشون رو فرو کنن اونجاشون و برن یه گوشه بمیرن طلب کار هم هستند بی‌ ناموسا ! هر کی‌ از این حرف من ناراحته یا بیاد ضرر عمر و جوونی و آوارگی کسانی‌ مثل من رو بده یا این که ۴قدم بره جلو به هر حال کی‌ خربزه می‌خوره پای لرزش هم میشینه !

  امثال فرخ نگهدار‌ها بنی صدر‌ها بزرگان‌ها یزدی ها و... این بی‌ وطنها بلایی به سر ایران آوردن کاری با ایران کردند که دشمن نکرد این همه جوون سینه قبرستون خوابیدن این همه ایرانی‌ آواره شدند ایران رو ۲۰۰سال به عقب بردند و الخ... بعد هم یا فرار کردن یا شدند هم دست این آخوندهای بی‌ همه چیز پس نباید توقع داشته باشن که من ایرانی‌ که دارم تاوان کثافت کاری اینها رو میدم ۴تا فحش ندم هر چند که این ناسزاها مجازات حتا ۱ساعت زندگی‌ در اون جهنمی که درست کردن نیست !

  پاسخحذف
 32. na shahanshahi va na vali faghihi,,,
  faghat jemhori , mesle system amrica

  پاسخحذف
 33. خدا رحمت کنه شاه رو، هنوزم آخوندا و طرفداراشون به مردم دروغ میگن، این داستان هم مثل آتیش زدن سینما هست که حالا گندش در اومده.

  پاسخحذف
 34. امثال همین‌ها که الان آدمارو میکشن تو زندان بودن دیگه.امثال نقدیها یا خلخالیها،بقیشونم دستشون نرسید وگرنه بهتر از اونا نبودن.

  پاسخحذف
 35. آدم عوضی !۱۴ خرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش.، ساعت ۱۵:۲۷

  در مورد اره و سرخ کردن از فرمایشات امام هستند. امام بدلیل معصومیت هرگز دروغ نمی گفتند!
  این امام معصومتون یکبار با همین دروغ بزرگش باعث شورش 57 شد و از تاریخ و فرهنگ ایران گرفته تا آزادی های فردی و اجتماعی و لباس پوشیدن و انتخاب رنگ محروم شدیم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!عجبا !!! بی خرد کسی که این اراجیف را دوباره باور کنه ! معصومیت امامتون را باور کنیم یا دستان به خون مردم آغشته اش را و یا دزدی های بیت المال و فقر و فحشا و اعتیاد را ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. عجب دلیل مستدلی داره این آقای عوضی !

   حذف
  2. گرامی
   بدفهمی صورت گرفته است. متوجه طنز مطلب با وجود علامت «!» نشدید.

   حذف
 36. دقیقاً حرف شما درسته و تصاویر هم درست دارند واقعیت آن زمان را نشان می دهند.
  در خدمات بزرگ خاندان پهلوی به ایران هیج شکی نیست.
  اما ساواک متأسفانه طوری بوده که ظاهراً به همه کار داشته البته کار کوچک.
  این را من که آن زمان نبوده ام اینطور متوجه شده ام

  پاسخحذف
 37. خوش بحالشون این زندانی ها دور هم بودن و چقدر فضای سبز داشتن. الان قیافه مردم تو خیابونها به مراتب بدتر از اینهاست. الان حتما همه درختها را بریدن ساختمان سازی یا زندانسازی کردن به جاش. والا ما تو این عکس ها که شکنجه دست و پای اره شده ای ندیدیم. توی دادگاه غیر علنی هم صدها نفر نشستن و همچنین بگی نگی مخفیانه هم نبوده. حتما همه شنیدن که مهندس بازرگان شرایط غسل جنابت و نجاست بهایی و یهودی را با چه لذتی توضیح میده! حتما زندانی های سیاسی این عکس ها را ببینند میگن ما که اکثرمان زمان شاه بدنیا هم نیامده بودیم ولی ایکاش زندان خمینی و خامنه ای هم مثل زندانهای زمان شاه بود.

  پاسخحذف
 38. نه بابا درسته زمان شاه متاسفانه ساواک خل و چل بازی های زیادی در آورد و شکنجه هم کرد که از همه بیشتر به ضرر شاه شد. اما تمام کارهای شاه را به ساوااک تقلیل دادن خیلی بی انصافی است. دوران پهلوی بی برو برگرد درخشان ترین دوران تاریخ ایران معاصر است.

  آمدن آخوندها هم تنها یکی از دلایلش دیکتاتوری شاه بود. شاه اگر دیکتاتور بود مثلا آخوندها نمیومدن؟ نه بابا حتما همان سال چهل و دو خمینی شده بوده ولی فقیه. یا کمونیست ها دخل ایران را آورده بودند.
  چندین دلیل داخلی و خارجی دست به دست هم دادند که انقلاب کوفتی پیش آمد. عقب افتادگی روشنفکران ما و جامعه اکثرا بی سواد که داشت یواش یواش توسط شاه با سواد میشد، ریشه عمیق مذهب شیعه، مخالفت امریکا با خودسری های شاه در بالا بردن قیمت نفت همه اینها تاثیر زیادی داشتند.

  پاسخحذف
 39. این زندان نیست بلکه التماس یک رژیم مدرن، متمدن و سکولار به یک مشت آدم نادان، خودستیز و ایران ستیز است تا ایران را نابود نکنند که شوربختانه گوش نکردند .

  پاسخحذف
 40. Dorud bar Shoma va in Roshangari baraye NASL Javan......Pirouz va Payandeh b basham".ashid.......Hamid."Regi dar kafsh nadaram keh NASHENAS

  پاسخحذف
 41. آخی چه شکنجه هایی آدم دلش میسوزه واقعا که زجر کشیدن !

  پاسخحذف
 42. albateh ke zaman shah ham bedoone naghs nabood vali haddeaghl kamtar azar va azeyat baraye mardom eyjad mishod.

  پاسخحذف
 43. اکنون اوضاع مطلوب است رژیم پهلوی را ازمیان بردین اوضاع خوب است امثال مجاهدین آواره اند اوضاع ایران هم...

  پاسخحذف