۱۳۹۲ دی ۸, یکشنبه

فرازهایی ازبرنامه حکومت ملی و دموکراتیک! حزب توده ایرانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر