۱۳۹۳ مرداد ۲۲, چهارشنبه

هزار فامیل مصدق السلطنه!

«از جمله ایراداتی که برخی مخالفان‌ مصدق به او می‌گرفتند، توجه افراطی مصدق به‌ اعضای فامیلش بود.این گروه از مخالفان مصدق‌  لیستی از اعضای فامیل مصدق و مشاغل آنان را به‌ این شرح تهیه کرده بودند:
1-دکتر غلامحسین مصدق، فرزند دکتر مصدق، مشاور سیاسی  ـ اداری و مالی نخست وزیر.
2-مهندس احمد مصدق، فرزند دکتر محمد مصدق،معاون وزیر راه
3-ابو الفتح والاتبار (حشمت الدوله) برادر دکتر مصدق، نماینده دولت در وزارت دربار.
4-ابو الحسن دیبا، (ثقة الدوله)، برادر دکتر مصدق، توزیع کننده و برنده مناقصه‌های بزرگ‌ دولتی.
5-دکتر متین دفتری، برادر زاده و داماد دکتر مصدق، عضو کمیسیون تعین غرامت نفت.
6-دکتر دفتری، برادرزاده دکتر مصدق، رئیس کل‌ بازرسی کشور.
7-سهام السلطان بیات، خواهر زاده دکتر مصدق، مدیر عامل شرکت نفت.
8-مهندس محمد بیات، خواهر زاده‌ دکتر مصدق، رئیس بانک کشاورزی.
9-دکتر ضیاء فرمانفرمائیان، خواهر زاده دکتر مصدق، استاندار فارس.
10-جمشید فرمانفرمائیان، خواهر زاده دکتر مصدق، مدیر کل وزارت کار.
11-سرتیپ دفتری، برادر زاده دکتر مصدق، رئیس شهربانی کل کشور
12-ابونصر عضد، خواهرزاده،دکتر مصدق، مدیر کل سازمان جنگلبانی.
13-محمد مهدی قهرمانی، پسر عمه‌ دکتر مصدق، مدیر کل گمرکان کشور.
14-شمس الدین امیر علائی، پسرخاله دکتر مصدق، وزیر کشور در کابینه اول مصدق.
15-دکتر علی امینی، پسر خاله دکتر مصدق، وزیر اقتصاد ملی.
16-سرتیپ امینی، پسر خاله دکتر مصدق، فرمانده کل ژاندامری.
17-ابوالقاسم امینی، پسرخاله دکتر مصدق، کفیل وزارت دربار.
18-سرتیپ مظفری، برادر همسر غلامحسین‌ مصدق، استاندار خوزستان.
19-حسین کی استوان، برادر زاده،همسر دکتر مصدق، پیشکار کل دارائی تهران.
20-امامی، برادر همسر دکتر مصدق، استاندار خراسان ...» 

 توانا، مرادعلی. مصدق در آئینه تاریخ، ص 46 و 47»اما از قول حسین مکی از بنیان گذاران جبهه ملی :

۱ نظر:

  1. بر این افراد باید نام سرتیپ محمود افشار طوس رئیس شهربانی مصدق در واپسین ماههای حکومت او را هم باید افزود.او داماد خواهر زاده مصدق (شیخ العراقین بیات) بود.

    پاسخحذف