۱۳۹۴ فروردین ۳, دوشنبه

سازمان افسران حزب توده - افسانه یا واقعیت؟

درمورد سازمان نظامی حزب توده اختلاف نظر هست. برخی انرا کوچک و بی اهمیت دانسته و برخی انرا "سپاه عظیم و رزم‌دیدهء توده‌ای‌ها" دانسته اند. در زیر اسنادی چنداز"سازمان افسران حزب توده" و نیز اسامی چند صد نفر(نه همه انها)ازدید خوانندگان می گذرد و قضاوت به عهده خودشان واگذار می شود." سازمان درجه داران حزب توده" هیچگاه کشف نشد.

----------------------------------------------------------------
بابك امیر خسروی:
تقسیم‌بندی افسران حزب توده به رسته‌هائی چون هوائی، توپخانه، سوار، پیاده، ژاندارمری، شهربانی، دانشجوی افسری و… بیانگر آنست كه حزب توده در همهء اركان و زوایای ارتش ـ حتی گارد جاویدان شاهی ـ رخنه كرده بود. آنچه واقعاً اهمیـّت دارد، بررسی این امر است كه پشت سر این ارقام: 125 افسر توپخانه، 180 افسر پیاده، 59 افسر شهربانی و غیره، چه مقدار تانك و نیروی زرهی و امكانات فرماندهی و مواضع حسِاس و اطّلاعاتی نهفته بود… با اطمینان می‌توان گفت كه در تاریخ جنبش‌های سیاسی در جهان، هرگز هیچ حزب و سازمان سیاسی سراغ نداریم كه توانسته باشد آن همه افسر را در یك حزب غیر قانونی با ایدئولوژی كمونیستی گرد آورده باشد… سازمان افسران از یك جهت، واقعاً افسانه بود، البتّه نه به معنای قصّه و داستان بلكه به علّت امكانات و قدرت واقعاً فوق‌العاده و باورنكردنی‌اش به افسانه‌ای حماسی می‌ماند. وقتی سازمان (افسری) كشف شد، حتّی توده‌ای‌ها را به حیرت انداخت… درصد قابل توجـّهی از افسران جوان رزمی، فرماندهان تانك‌های «شرمن» به اضافهء برخی فرماندهان ردهء بالاترِ ارابهء جنگی، از اعضاء سازمان افسری بودند

-----------------------------------------------

در یك كلام، ظرفیـّت و توان سازمان نظامی بیش از آن بود كه تنها بر آمار و ارقام افسران صف یا قابلیـّت یك واحد رزمی تكیه شود، و این ناشی از موقعیـّت ویژه‌ای بود كه آن سازمان در قلب ارتش داشت و اعضایش در موقعیـّت‌های حسّاس بودند. آنان كه بر واحدهای رزمی، فرماندهی داشتند می‌توانستند در صف مقدِم قیام قرار گیرند و با آتش سلاح‌های خود، راه پیشرفت تودهء مردم را هموار كنند، و آنان كه در ادارات بودند، بسته به محل كار و پْستی كه داشتند، قادر بودند وابستگان به كودتا ـ حتّی مغزهای رهبری كنندهء آن ـ را خنثی كنند
------------------------------------------------
سرگرد مهدی همایونی، عضو سازمان افسران حزب توده ،داروی دکترمصدّق را درفنجان می ریزدكشف انبار مهمّات سازمان افسران حزب توده

نفوذ در قسمت های مخلتف نیروهای نظامی و انتظامی
طرح تشکیلاتی سازمان افسران توده


کلید رمز سازمان افسران توده جریان کشف سازمان افسران توده  اسامی چند صد نفر(نه همه انها)از اعضای سازمان افسران توده 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر