۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۲, شنبه

مصدق هسته ای!

من با اینکه مصدق و ظریف مترادف گرفته شوند کاملا موافقم. هر دو در مذاکرات نیششان تا بناگوش باز، هردو پوپولیست، هر دو افتضاح تاریخی شان را پیروزی بزرگ جلوه دادند! هردو هم از زیر پتوبه رتق و فتق امور مملکتی (بخصوص فتق امور)میپرداختند! اسناد زیر از این دو مصدق نفتی-هسته ای موید ادعا هاست:
حق به جانبی مطلق


بالاخره پيشوا مصدق السلطنه هم در مجلس به سخنراني مي‌پردازد, اطلاعات در روز بعد يعني بيستم آذرماه ۱۳۳۰ حاوي سخنراني ايشان است که از جمله فرموده‌اند:
«من مي‌خواهم بگويم که اگر اين آقايان ميتينگ‌دهندگان وطن پرست هستند نبايد در اين موقع دولت وارد انجام يک امر مهمي است به تظاهر بپردازند, بنابر اين اگر بعضي از آن‌ها اگر صدمه‌اي هم رسيده باشد به هيچ وجه متأسف نيستم»


ظریف السلطنه  در این موقع که دولت وارد انجام يک امر مهمي است مخالفت باما جنگ طلبی است واینهایی که زندان هستند قانون شکن هستند نه  زندانی سیاسی 
قهقهه الکی!

پوپولیستیون


پیشوا و مصدق هسته ای در زیر پتو!

ویلچریون!


رسوایی ها و شکستهای ننگینی که پیروزی جلوه دادند!برباد دادن سهام ایران از سود دهها شرکت تابعه توسط پیشوا مصدق السلطنه! در جریان ملی کردن صنایع نفت 

در مورد ظریف، همین کامنت خودش گویاتر از هر گونه سند و توضیحی است!
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر