۱۳۹۴ خرداد ۱۲, سه‌شنبه

نوری زاد - نورچشمی که بی مهابا تازانده می شود!


جناب نوری زاد با استفاده از حاشیه امن و پروژه اپوزیسیون سازی جعلی حسن روحانی و خاتمی و خامنه ای و رفسنجانی بی مهابا تازانده می شود! حتی یکی از این جملات صادر شده از ایشان اگر از طرف غیرخودی ها گفته شده بود، سرنوشت سعیدی سیرجانی و ستار بهشتی در انتظارش بود و یا مانند پیروز دوانی چنان ناپدید میشد که " گویی که هرگز ز مادر نزاد"
ستار بهشتی انتقاد کرد مجوز دفنش صادر شد! سعیدی سیرجانی نامه نوشت مجوز قتلش صادر شد! پیروز دوانی قانون اساسی را زیر سوال برد و مجوز محوش صادر شد! اما این نوردیده هر چه میخواهد می گوید و مجوز نمایشگاهش صادرمیشود!


قانون مجازات اسلامی ایران/کتاب ۵ - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده

ماده ۵۱۴ - هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.


نوری زاد:
و یا اساساً مثل خود رهبری دست به جیب مردم برده باشند و پول مردم را به هرکجا گسیل فرموده باشند، و یا مثل خود رهبری امپراتوریِ افسانه ای و بی حساب و کتاب آستان قدس را به آخوند نابکاری چون واعظ طبسی سپرده باشند، و یا چون خود رهبری بر سرِ هر استان امام جمعگان بی سواد و حتی ام الفسادی چون حائری شیرازی و علم الهدی و سید احمد خاتمی و صدیقی و دری نجف آبادی و موسوی جزایری گمارده باشند، و یا مثل رهبری تشکیلات مافیایی و روبنده ای چون بنیاد مستضعفان و ستاد فرمان امام و هزار سوراخِ اقتصادی و غیر اقتصادی برای شخصِ شخیصِ خود آراسته باشند، و یا مثل رهبر، فساد و دزدی و دروغ و بیکاری و اعتیاد و ریاکاری و چاپلوسی را در جامعه ” نهادینه” کرده باشند، و یا مثل خود رهبر اعجوبه و عتیقه ای چون احمدی نژاد را بر سر مردم آوار کرده باشند، و یا مثل خود رهبر میخِ فضاحت هسته ای را به تابوت نسل های بر نیامده ی ما نیز کوفته باشند، و یا مثل خود رهبر، ترس و سانسور را با اعماق جان مردم آمیخته باشند، و یا مثل خود رهبر در اعدام و زندانی و آواره کردن معترضان و ناراضیان سهم و نقشی محوری داشته باشند، و یا مثل خود رهبر، ریز و درشت این کشور ملازده را به سرداران بی سواد و پخمه و دزد و آدمکش سپاه سپرده باشند، همچنان زندانی اند.
.
.
در اواخر همین ماه خردادی که در آنیم، نمایشگاهی از نقاشی هایم در تهران بر گزار می شود. از تک تک شما برای دیدن تابلوهایم دعوت می کنم. نشانی نمایشگاه را اوایل هفته ی بعد خواهم نوشت. تابلوهای دو نمایشگاه پیشین من عمدتاٌ طعمی از ” عشق” داشتند. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر