۱۳۹۴ اسفند ۱۳, پنجشنبه

خیانتی به نام اصلاحات گام به گام و تدریجی! - سیاست زمین سوخته

خیانتی به نام اصلاحات گام به گام و تدریجی!
تقریبا۲۰ سالی از اصلاحات گذشته و وضعیت روزبروز بدتر شده. این اصلاحات گام به گام و تدریجی چند سال دیگر باید طول بکشد؟ این کشور چقدر دیگر باید در طی این مدت تلفات مالی و جانی و مغزی بدهد با امارسالی هزار اعدام و ۲۵هزار کشته تصادف و ۵۰ هزار کشته سکته و ۲۰۰ هزار فرار مغزها وخشکسالی؟ این سیاست اصلاحات گام به گام و تدریجی همان سیاست زمین سوخته است که اگر هم به نتیجه برسد دیگر نه از تاک نشاني خواهد ماند و نه از تاک نشان! با توجه به اینکه تقریبا تمامی متولیان اصلاحات یا خارجند، یا پاس و اقامت و پایگاهی در خارج دارند، آیا هدف اینان چیزی به غیراز نابودی ایران است؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر