۱۳۹۲ مرداد ۱۰, پنجشنبه

رضا شاه ،انگلیس ، نفت ، آلمانی ها و اشغال ایران - دروغ ها بر ملا میشوند- اسناد

مصطفی فاتح در این مقاله مستند بخوبی نشان میدهد که نیاز به نفت عامل اشغال ایران بود نه حضور المانی ها هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر