۱۳۹۲ مرداد ۱۱, جمعه

رضا شاه و دموکراسی و ازادیخواهی دروغین قاجاریه - سیمای واقعی احمد شاه
یکی از معضلات تاریخ معاصرایران، تزریق اطلاعات نادرست و یاتحریف شده از تریبونها و رسانه های جمعی است. این اطلاعات یا به جهت توجیه اشتباهات است یا به جهت منحرف کردن اذهان عمومی و جلوگیری از اقبال عموم به مخالفان انهاست و یا ممر درامد است!

یکی از این اطلاعات نادرست که  توسط افرادی چون مشیری و بهنود به منظور تقلیل رضا شاه و عملکرد بی نظیر وی، در بوق و کرنا  میشود، دموکراسی دوران قاجار و دموکرات و آزادیخواه بودن احمد شاه قاجار است. مطلب زیر جمع بندی عالی وبسیار مستندی برای رد این ادعاست.
در این مطلب احتکار، رشوه گیری، مزدوری و وطن فروشی احمد شاه و موافقت ایشان با قراداد ۱۹۱۹ مستند نشان داده شده است.
کلید واژه ها : جلال متینی ، سیروس غنی ، رضا خان سردار سپه ، بهار، ایرج میرزا ، وثوق الدوله ، مصدق ، راه آهن سراسری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر