۱۳۹۴ شهریور ۵, پنجشنبه

بزرگترین جنگ طلبان ؛ خود رژیم ، ارسالی ها و لابی هایشان هستند!

بزرگترین جنگ طلبان خود رژیم و ارسالی ها و لابی هایشان هستند!
۳۷ سال است که ایران در معرض جنگ ، بمباران و تحریم توسط دنیاست نه فقط امریکا! در جنگ ۸ساله با عراق، ایران تنها با عراق مواجه نبود بلکه با اروپا و اعراب و امریکا روبرو بود!
برسر پروژه هسته ای هم با دنیا طرف است و درنهایت اگر توافق اجرایی شود،صدها میلیارد هزینه غیرمنطقی برباد رفته است برای اینکه برگردیم سرجای اول؟ خطر جنگ را خودشان پیش اوردند و حالا خودشان،ارسالی ها و لابی هایشان برای مثلا رفع!خطر جشن میگیرند و منت هم می گذارند! ایا عامل جنگ و تحریم و خطر بغیر از خود رژیم وسیاست های مخرب و توسعه طلبانه ا ش بوده و هست؟ حالا هرکس به سیاست های غلط رژیم انتقاد بکند متهم به جنگ طلبی میشود! واقعیت این است که خود این رژیم بحران زا و بحران زی بزرگترین خطر برای ایران است. بنابراین بزرگترین جنگ طلبان خود رژیم و ارسالی ها و لابی هایشان هستند!
براستی کدام رژیم ها دهها سال با عمده دنیا در تضاد بودند و هستند ودائم دشمن تراشی می کردند و می کنند؟ و چرا؟ کره شمالی، جمهوری اسلامی، لیبی، عراق و...
وجه اشتراک اینها چیست؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر