۱۳۹۵ آبان ۱۲, چهارشنبه

باز هم ابوالحسن خان و جعبه مارگیری اش!


از جعبه مارگیری ابوالحسن بنی صدر هر روز یه چیز جدیدی در می آید. جدیدا مطلبی از این کارخانه تزویر و دروغ صادر شده است تحت عنوان: «برای اولین بار پس از 55 سال، نوشته های ابوالحسن بنی صدر در زندان به همسرش منتشر می شود» . اما مطلب به دخترش نگاشته شده نه همسرشان و با این جمله آغاز می شود:
«دخترم، سعی می کنم هر روز گزارشی از وضع خودم در زندان برایت بنویسم».
نکته جالبتر این است که بنی صدربه نوشته سایتش در شهریور۱۳۴۰ با عذرا حسینی ازدواج می کند. در اسفند ۱۳۴۰ یکی دو ماهی بازداشت می شود و در طی این دوران(۶-۷ ماه بعد ازدواج) خاطراتش را برای دختری! که چند سال بعد بدنیا خواهد آمد، می نویسد! (فیروزه بنی صدرفرزند ارشد است که در سال ۱۳۶۱ در سن ۱۸ سالگی ازدواج کرد).
قسمتی از شکنجه های طاقت نفرسای ساواک را از قلم ایشان بخوانیم:
9 اسفند
امروز تقریبآ هیچ پیش آمد قابل ذکر رخ نداد. بازار گفتگو و خنده با دوستان رواج داشت. شب هنگام درباره روان انسانی، عشق، ازدواج، تعدد زوجات، کمپلکس و غریزه مفصلا بحث کردیم و تقریبا تا دو ساعت بعد از نیم شب مشغول گفتگو بودیم و بسیار میخندیدیم......
ده اسفند
امروز هم بگو مگو خنده بود و بعد از افطار حلقه بحث تشکیل شد و در اطراف بازپرسیها، هرکس نکته جالبی گفت......

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر