۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۲, جمعه

مصدق نه ملی گرا بود ، نه سکولار و نه دموکرات!


در سالگرد درگذشت محمد مصدق نوشته هایی نگاریده شد که بعضا سر به چاپلوسی  و «روح منی مصدق» می زد.مصدق الهی جماعت که چیزی برای افتخار ندارد و حالا شروع به مصادره اعمال رضا شاه کرده است و در یکی از این ارتکابیه ها مدعی شده اند که مصدق«احياء گر ناسيوناليسم ايراني» است. اینجا چند سند می گذارم که میزان ناسیونالیست بودن ایشان را نشان میدهد:
عقیده ما مسلمین این است که حضرت رسول اکرم وپیغمبرخاتم صلی الله علیه وآله وسلم پادشاه اسلام است وچون ایران مسلمان است لذا سلطان ایران استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر