۱۳۹۲ دی ۲۱, شنبه

نامه های رضا براهنی به یزدی و خمینی ۱۳۵۷- صدیقی عقده ای و خائن پیرمعرکه گیر
انقلاب در ایران با تمام قدرت پیش می رود. از امثال دکتر صدیقی که سر پیری به معرکه گیری برخاسته، هیچ کاری ساخته نخواهد بود. بعضی اشخاص آنقدر عقده دارند که درست لب گور خیانت می کنند و آن نام بی چیز و بیفایده ای را که داشتند، به گنداب پهلوی آلوده می کنند.
 بارها و بارها، وقتی که با دکتر سید جوادی صحبت کرده ام، اشتیاق دیدار آن حضرت، رهبر بزرگ اسلام و انقلاب ایران را با ایشان در میان گذاشته ام. استواری، استقامت، خرد عظیم سیاسی و شجاعت توام با هوشیاری آن حضرت، و فروتنی توأم با بردباری، که در برابر ظالم خیره سری چون شاه و اشرار سرمایه پرست و سرمایه دار در آمریکا و صیهونیسم جهانی از خود متجلی ساخته اند، چراغ روشنی بوده است فرا راه تمام کسانی که تا کنون در سراسر جهان، به ویژه ایران، قدم در راه مبارزهی انقلابی گذاشته اند. سروش آزادی را از زبان آن حضرت شنیده اند و با افشاندن خون خود و نثار جانهای عزیز خود بدان سروش پاسخ مثبت داده اند.
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر