۱۳۹۲ دی ۲۶, پنجشنبه

ملتی که اشک سه زمامدار را در اورد! - تصویر


ایراد کجاست ؟ملت ایران چه میخواست و نیاز داشت که این سه براورده نکردند؟
امنیت، اقتدار، آموزش و پرورش، رشد اقتصادی، آزادیهای اجتماعی و برابری زنان، ارج  بین المللی، ازادی سیاسی و سوسیال دموکراسی و...
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر