۱۳۹۵ تیر ۲۹, سه‌شنبه

مصدق و بزرگترین تصفیه وتسویه حساب سیاسی در تاریخ معاصر ایران پیش از انقلاب


در تاریخ معاصر ایران پیش از انقلاب هم مورد مشابهی از تصفیه وتسویه حساب های سیاسی در سطح کلان همانند آنچه اردوغان دموکرات! انجام می دهد، دیده می شود(البته نه در آن حد چون فرصتش را نیافت) و اتفاقا ایشان را هم  شیفتگان داخلی و خارجی اش دموکرات  میخوانند! در مقطع زمانی بعد سی تیر۳۱، جناب پیشوا به قلع و قمع مخالفینش پرداخت ، روزنامه ها بسته شد، روزنامه نگارها بازداشت شدند، لایحه جدید مطبوعات تصویب شد،  دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات منحل شد ، تعداد زیادی قاضی بازنشست یا منفصل شدند، ارتش تصفیه شد(در مرحله اول همه امیران به جز چند نفرو ۱۳۶ افسر از سرهنگ به پایین تصفیه شدند و از نیمه دوم ۳۱ مقامات مهم و کلیدی ارتش و نیروهای انتظامی را به افراد مورد اعتماد خود داد).  مجالس سنا و شورای ملی را منحل کرد. انتخابات مجلس ۱۷ را ناتمام گذاشت و از ورود ۵۳ نماینده مخالف به مجلس جلوگیری کرد. مصونیت نمایندگان را زیر پا گذاشت و.....

برای اینکه تفاوت برخورد متفاوت زاهدی و مصدق را بعد کودتای ۲۵ مرداد مصدق و سرنگونی وی و دولتش در ۲۸ مرداد  نشان دهیم، سند زیر را منتشر می کنیم:


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر