۱۳۹۵ مرداد ۸, جمعه

سیر تحول حزب توده از دهه ۲۰ تا ۱۳۹۵

 سیر تحول حزب توده از دهه ۲۰ تا ۱۳۹۵

فحش‌نامه‌، لجن‌پراکنیِ ، ابتذالِ  ، یورش ،پیکارِ ، دروغ، تحریفِ تاریخ و اتهام‌های ساختگی ، واپس‌ماندگیِ ، درشت‌گویی، اتهام‌زنی و اهانت ، ضعف و نقصِ اجتماعی‌فرهنگی و نیز اخلاقی ،  امپریالیستی ، زیر چکمه‌های ، استفادهٔ ابزاری ، ژیمِ کودتایی و پلیسی ،  استبداد ورزی ، خشمِ نیروهای ارتجاعی و امپریالیستیِ ، ضربه‌خورده از انقلاب  ، نیروهای مترقی ،  ارتجاع ، اشمئزازآور ، مذبوحانه ،  ضدمردمی ، ابتذالِ نظری و بی‌فرهنگی کامل ، سند سازی ، جنگ روانی ـ تبلیغاتی  ، مذموم ، توحش ، کاملاً بی‌اعتبار، شکنجه‌گران ،فحاشی‌ ، فاجعهٔ ملی ، مزدوران امنیتی ، وحشیانهٔ  ، شکنجه‌گاه ،عاجز و زبون ، بی‌بو و خاصیت ، بی‌شرف‌ها ، احساس تهوع ،  رسوبات تبلیغاتی .......

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر