۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۱, شنبه

اندرباب جعل و تحریف تاریخ- اقای امینی و ترفند های قدیمی در قرن ۲۱ !

دوستان میدانند یک سلسله مطالب تهیه  ومنتشر کرده ام تا میزان ناراستی ها و ناجوانمردی های کنسرسیوم جعل و دروغ را نشان دهم. در چند قسمت قبل ناراستی های اقای بنی صدر و شرکایشان از دروغ تا جعل عنوان دکترا نشان داده شد. انتظار میرفت حداقل یکی ازمریدان ایشان مثلا اقای دلخواسته یک صدم انچه برای حمله به رضا پهلوی توان وزمان میگذارد در دفاع از مراد شان میگذاشت و این «دکترا گیت» مرادشان را توضیح میداد!

در سلسله مطالب بعدی به  بررسی تحریفات و اشتباهات فاحش ادامه خواهم داد. در بخش اول بطور خلاصه به اقای امینی و جعلیات تاریخی ایشان  می پردازیم.
اما چرا اقای امینی؟ ایشان بسیار در تحریف و جعل چیره دستند. نمونه های ان در دنباله خواهد امد. اختصاصا مطلب ایشان در گویا برایم سوال برانگیز شد.
ایشان در جریا ن مجله فوکوس ادعا کرده اند که:
 به رسانه يادشده نامه ای نوشتم و چند و چون گفت و گو را جويا شدم. شگفت آور نبود که دريافتم:
- آن رسانه، تاکنون نامه ای از دبيرخانه آقای رضا پهلوی دريافت نکرده است و در هيچ يک از زيرنويس های آن گفت و گو در تارنمای رسانه، اشاره ای به نادرستی گفت و گو و يا ديدگاه دبيرخانه به چشم نمی خورد.
- گفت و گو با آقای رضا پهلوی ضبط شده و نسخه ای از آن در دست ايشان و يا همکاران ايشان است.

ایشان که  بدنبال مدرک از رضا پهلوی است بهتر است اول خود  اسناد مکاتبه با فوکوس را  نشان دهد تا با ان سوابق درخشان در جعل و تحریف، شخصا در مظان اتهام قرار نگیرد.

امیدوارم ایشان اگر از «فوکوس گیت» و پاسخگویی به اقای اعتمادی فراغت یافتند، عنایتی هم به این مطلب بنده بفرمایندو با پاسخ شان مفتخرمان نمایند


-----------------------------------------------------
حق رای زنان

ایشان در این فیلم ادعا  کرده اند  که در سالهای ۱۹۰۵-۱۹۰۶ هیچ کشوری به زنان حق رای نداده بود
ایشان زحمت یک جستجوی ساده را تحت عنوان women's right to vote یا Women's Suffrage را بخود نداده است!

مثلا گاردین در مقاله ای تحت عنوان A timeline of women's right to vote - interactive بطور اینتراکتیو نشان میدهد که چندین کشور قبل از ۱۹۰۵ و در قرن ۱۹ زنان حق رای داشتند.

 ویا این کتاب
Ellen Carol DuBois (1998). Woman Suffrage and Women's Rights. NYU Press. pp. 174–6. ISBN 9780814719015

-------------------------------------

اقای محمد امینی در جعلیاتی در یو تیوب سعی دارد دربار را دخیل در ترور رزم ارا نشان دهد:

 در مصاحبه تیمسار دفتری چنین گفتگویی بین علم و دفتری وجود ندارد،اصلا علم راجع به رزم ارا با دفتری صحبتی نمیکند! 
http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/2830145?n=1&printThumbnails=no
صفحات ۱۷-۲۲
خود دفتری در مورد دخالت درباربه شایعات و هوو... اشاره میکند و میگوید تصور نمیکنم که شاید... 

دوم علم وزیر کار رزم ارا بود به دربار چه ربطی دارد؟

 سوم:چگونگی واکنش شاه به ترور رزم ارا
http://2.bp.blogspot.com/-caFPpezO120/UTDssCVVKTI/AAAAAAAAAlo/8wqgV_2eXBI/s1600/razmara3.jpg

چهارم:اوراق بازجویی علم و محمود هدایت برادر زن و معاون پارلمانی رزم ارا و نیز رئیس قسمت پلیس انتظامی شهربانی تیمسار دانشپور نشان میدهد که رزم ارا با اصرار خود علم را دوباره به مسجد میبرد. 
ضمن اینکه مجلس از طرف دولت تدارک دیده شده بود بنابراین همه انتظار شرکت رئیس دولت را داشتند و نیازی به اصرار! علم نبوده است.

بسیاری افراد احتمال کودتا توسط رزم ارا را شایعه میدانند از جمله تیمارمبصر و دفتری و ترکمان نویسنده اسرارقتل رزم ارا(ص۳۰)

در خاطرات ملکه ثریا بعنوان شاهد عینی نحوه اطلاع رسانی قتل رزم ارا به شاه، چنین موردی وجود ندارد!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
میراث مصدق
در این برنامه افق اقای امینی اشتباهات زیادی داشت:
ایشان ادعا میکند  در دوران فترت فقط صمصام السلطنه عزل شد.حداقل مشیرالدوله و سید ضیا هم در دوران فترت عزل شدند.جالب است که سعدالدوله را احمد شاه در حضور مجلس سوم  ابتدا نصب و درهمان روز عزل میکند!
در ۲۱ رجب ۱۳۲۵ هـ. ق اتابک کشته شد و برای تعیین جانشین وی بین محمدعلی میرزا و مجلس اختلاف نظر حاصل شد. مجلس تمایل به ناصرالملک وزیر دارائی کابینه قبل داشت، ولی محمد علی میرزا مایل به زمامداری مشیرالسلطنه بود. سرانجام شاه پیروز شد و فرمان نخست‌وزیری به نام مشیرالسلطنه صادر گردید
یعنی نصب نخست وزیرمورد نظر خود در زمان حضور مجلس و علیرغم مخالفت مجلس


اما از زبان احتشام السلطنه که در زمان ریاست ایشان بر مجلس اول متمم قانون اساسی مشروطه واصل ۴۶ ان(عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است) به تصویب رسید،  حدود اختیارات پادشاه را بخوانیم:
 نکته ای که وجود دارد این است که در دوره احمد شاه از پایان دوره سوم مجلس ۱۲۹۴ تا شروع دوره چهارم در۱۳۰۰، مجلسی وجود نداشت تا به نخست وزیری ابراز تمایل کند و در طی ۶ سال بیش از ۱۰ نخست وزیر عزل و نصب شدند .
جالب اینکه قانون اساسی «عزل و نصب» وزرا را حق شاه میدانداما اقایان فقط «نصب» را قبول می کنند ولی «عزل» را خیر چون مصدق عزل شده!

در دوران فترت مجلس همانطور که حقوقدانانی چون صدیقی و سنجابی گفته اند، عزل و نصب وزرا با پادشاه است. ضمن انکه مصدق خود به این قانون اگاه بوده و در نامه ای به در بار از شاه میخواهد از این حق استفاده کند


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 اقای امینی در مورد لایحه امنیت اجتماعی همان روضه های قدیمی را تکرار میکند.
 این چه دولت مردمی بود که کلی اعتصاب داشت؟ چه حکومت دموکراتی بود که تحمل اعتصاب نداشت؟ حکومت نظامی در "دولت مردمی" چه معنا دارد؟ بغیر سرکوب مخالفان؟
ماده 1-هرکس از کارگران و کارکنان و کارمندان کارخانه ها و کارگاه هاي مشمول قانون کار و بنگاهها را تحريک به اعتصاب و نافرماني و تمرد يا اخلال در نظم و آرامش نمايد دستگير و بازداشت شده و از سه ماه تا يک سال تبعيد و ملزم اقامت اجباري در نقطه معين خواهد شد.

یعنی تحریک به اعتصاب، جرم است!

-----------------------------------------------------------------------------------


امینی میگوید مصدق نامش را  ۱۲۹۶ عوض کرده و «السلطنه » را برداشته است. اینهم صحیح نیست:

عنوان مصدق السلطنه را مصدق حداقل خودش تا ۱۳۰۳ بکار برده و ۱۲۹۶ امینی  اشتباه است!
فقط تو مجلس ششم ۱۳۰۵، ۲۱ بار نام مصدق السطنه امده بدون اعتراض ایشان
«رییس اوزرا –چون بنده احتمال میدهم که  بعضی از آقایان محترم خصوصا عموزاده محترم من آقای مصدق السلطنه »
«رییس الوزرا –بنده احساسات وطن دوستی عموزاده عزیزم آقای مصدق السلطنه را تحسین وتقدیر میکنم»
صورت مشروح مجلس مورخه سه شنبه ۲۹شهریور ماه ۱۳۰۵مطابق ۱۳ربیع الاول ۱۳۴۵
----

اما راجع به محبوسین اولا کسی حبس نشد آقای مصدق السلطنه تحت نظر قرار گرفتن و حبس شدن دو مطلب است کسی حبس نشد تحت نظر قرار گرفت حالا فرض کنیم حبس شد (دکتر مصدق- استغفرالله)مجلس شورای ملی دوره ۱۴ جلسه ۳
دوره قانونگذاری چهاردهم - ۶ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴

---
تمام مردم وطن پرست ایران در اواسط کابینه آقای حکیم الملک ، که در رأس آن دسته اقلیت بودند که آقای مصدق السلطنه هم بود اینها معتقد شده بودند
مجلس شورای ملی دوره ۱۵ جلسه ۱۶

---
بنابراین اگر آقای دکتر مصدق السلطنه حالا بخواهند این پرونده را بخوانند
مجلس شورای ملی دوره ۱۶ جلسه ۲۱
۲۰ بهمن ۱۳۲۸ تا ۲۹ بهمن ۱۳۳۰

----
همه میدانندکه آقای مصدق السلطنه............
مجلس شورای ملی دوره ۱۷ جلسه ۱۳
صورت مشروح مذاکرات مجلس روزیکشنبه اول تیر۱۳۳۱
این هم از دهخدا که در ۱۳۲۴ ضمن تعریف از رفاه دوران رضا شاه ،از دکتر مصدق به عنوان مصدق السلطنه نام می برد!

------------------------------------------------------ادامه دارد

۲ نظر:

  1. با این اراجیفی که نوشتید نمیتوانید چهره وطن پرستانی چون محمد آمینی و بانی‌ صدر خدشه دار کنید.

    پاسخحذف
  2. دوست گرامی
    بجای بد دهانی لطف کنید و بگویید کجای مطلب نادرست است. این دو نفر آمینی و بانی صدر چه کسانی هستند؟ کمی بیشت اطلاع رسانی کنید!

    پاسخحذف