۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۲, یکشنبه

چرا؟تا بحال از خودتان پرسیده اید که چرا:

امریکا برای بمباران اتمی هیروشیما عذر نمی خواهد و حتی دریغ ازاظهار تاسف و حتی صحبتی در این زمینه؟
امریکا برای بمباران اتمی ناگازاکی عذر نمی خواهد و حتی دریغ ازاظهار تاسف و حتی صحبتی در این زمینه؟
امریکا برای فجایع ویتنام عذر نمی خواهد  و حتی دریغ ازاظهار تاسف وحتی صحبتی در این زمینه؟
امریکا برای سرنگونی النده عذر نمی خواهد  و حتی دریغ ازاظهار تاسف و حتی صحبتی در این زمینه؟

اما البرایت یادش نمیرود که نقش امریکا را در سرنگونی مصدق یاداوری کند  ۲۰۰۰
اما نیویورک تایمز یادش نمیرود که به هر مناسبتی نقش سیا را در سرنگونی مصدق یاداوری کند 
اما کینزررفیق نایاک یادش نمیرود که نقش سیا را در سرنگونی مصدق یاداوری کند  ۲۰۰۳
اما گازیوروسکی یادش نمیرود که نقش سیا را در سرنگونی مصدق یاداوری کند ۲۰۰۴
اما اوباما  یادش نمیرود که نقش امریکا را در سرنگونی مصدق یاداوری کند  ۲۰۰۹
اما هیلاری کلینتون  یادش نمیرود که نقش امریکا را در سرنگونی مصدق یاداوری کند۲۰۱۱

چرا فقط اعضای یا هواداران حزب دموکرات امریکا  هیچگاه یادشان نمیرود که نقش امریکا را در سرنگونی مصدق یاداوری کنند؟البرایت، کلینتون، اوباما، نیویورک تایمز، استفان کینزر( عضو عالیرتبه  نیویورک تایمز)


 اینرا هم بدانید:
ریچاردهلمز(رئیس اسبق سازمان سیا)نیزدر مصاحبهء تلويزيونی با B.B.C گفته بود:
«…سيا در 1961 ‌در عمليات «خليج خوك»ها عليه كوبا  شکست خورده بود و می‌خواست به نوعی «پيروزی» خود را نشان دهد تا بتواند بودجه‌اش را ـ كه موجوديتش به آن بستگی داشت ـ توجيه كند. برای اين مقصود،سازمان سیا به نقش ناچيزی كه درايران[درجریان سقوط مصدّق] ايفاء كرده بود،توسـّل جْست. سيا با اين اقدام، تاريخ را جعل كرد. افكارعمومی‌آمريكا را منحرف ساخت و زمينهء دشمنی بين مردم ايران و آمريكا را ـ كه  برای دو نسل ،ازدوستان نزديك ومتحـّد هم بودند ـ فراهم  ساخت»

میدانید این کثافتکاری  جعل تاریخ در زمان ریاست جمهوری چه کسی بود؟ کندی دموکرات و دشمن خونی محمدرضا شاه!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر