۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۹, یکشنبه

دم خروس حرباهای سیاسی و ارسالی ها - دیروز تبلیغ بختیار، امروز تبلیغ قاتل وی- دیروز افشاگری، امروز مشاطه گری


در این هیاهوی برای هیچ انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، دم خروس از زیر عبای بعضی ها بد جور زد بیرون. اینهمه هیاهو و این دم خروس بیرون زدنها و به همراه به میدان امدن تمامی سرمایه های جمهوری اسلامی نشان از سرنوشت ساز بودن این انتخابات برای جناحهایی از رژیم دارد.
فردی تا همین چندی پیش  خودش را به شاپور بختیار سنجاق کرده بود و چپ و راست از ایشان مرجع میداد واستفاده ابزاری می کرد، اما موقع انتخابات دم خروس بیرون زد وحالا ایشان طرفدار قاتل بختیار شده و تبلیغ وی را میکند. یا ارسالی هایی که عالیجناب سرخپوش را افشا میکردند و یا در قالب تلخک  طنازی میکردند و یابوی تروا پیشنهاد میدادند، حالا دم خروس سر به استان داشتن شان بیرون زده و مبلغ فردی شده اند که تا دیروز افشایش میکردند!بهانه شان انتخاب بین بد و بدتر است! تا زمانی که تکلیف مان را با حربا های سیاسی و ارسالی های رژیم یکسره نکنیم، همین آش و همین کاسه خواهد بود- انتخاب بین بد و بدتر و بقای رژیم


تصاویری روشنگر از ارسالی ها

۱ نظر:

  1. دوست عزیز به نکته مهمی اشاره کردی ، این مردک نوچه جلاد اوین (لاجوردی ) ابراهیم نبوی لوده خطرش از بسیجی های احمق برای اپوزیسیون بیشتره !

    پاسخحذف