۱۳۹۲ مهر ۲۱, یکشنبه

«مصدق»، لقمه ای بزرگ در دهان هایی کوچک - در حاشیه کشفیات جدید الولاده بنی صدراز اسناد سیا


بیابید پرتقال فروش را

 خمینی: او(مصدق)  هم مسلم نبوداین سیلی خواهد خورد. و طولی نکشید که سیلی را خورد. و اگر مانده بود سیلی بر اسلام می زد. 

بنی صدر انقلاب اسلامی دستبوس خطاب به امام خمینی! : پدر عزیزم
در دل من که خودرا  فرزند امام می دانم, جز عشق و صمیمیت به امام نیست و در فکر من ھیچ نمی گذرد جز این که خواست او به اجرا درآید
خط امام در ھمان خط است که ما طی ٢٠ سال در آن قلم و قدم زده ایم.


بنی صدر انقلاب اسلامی و  مصدق: مصدق با کوروش بزرگ همانندی داشت
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر