۱۳۹۲ مهر ۱۸, پنجشنبه

پاسخی به دروغ پردازی وتحریفات امانپورو CNN - تظاهرات طرفداران قانون اساسی مشروطه ۱۳۵۷ و مستند انقلاب سفید

کریستن امانپور و  CNN کمدی درامی ساخته اند که طبق معمول رژیم پهلوی را کوبیده  وملت ایران را «جنگجویان مسلمان خدا » نامیده است. گذشته از اغلاط خانم تاریخ دان! مدعو(مثل کشف حجاب زمان شاه!) دو فیلم زیر صحت مطلق ادعای انها را بسادگی بزیر سوال میبرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر