۱۳۹۳ اردیبهشت ۲, سه‌شنبه

افسانه مصدق و بهائيان- اسناد

اخیرا در مورد عملکرد مصدق در دفاع از بهائیان مطالبی در فضای مجازی منتشر شده که قریب به یقین ان به گفته های فلسفی استناد می کنند.

"به امر حضرت آيت اللّه العظمى آقاى بروجردى وقت ملاقات گرفتم و نزد او رفتم. مانند همان دفعه قبل، او روى تختخواب و زير پتو خوابيده بود. پيام آقاى بروجردى را به ايشان رساندم و گفتم: «شما رئيس دولت اسلامى ايران هستيد و الآن بهايى ها در شهرستانها فعال هستند و مشكلاتى را براى مردم مسلمان ايجاد كرده اند، لذا مرتباً نامه هايى از آنان به عنوان شكايت به آيت اللّه بروجردى مى رسد. ايشان لازم دانستند كه شما دراين باره اقدامى بفرماييد». دكتر مصدق بعد از تمام شدن صحبت من به گونه تمسخرآميزى، قاه قاه و با صداى بلند خنديد و گفت: «آقاى فلسفى از نظر من مسلمان و بهايى فرق ندارند؛ همه از يك ملت و ايرانى هستند»!"

یک روایت خود گفته از ادمی چون فلسفی را بعنوان سند گذاشتن چه معنی دارد؟! جز کمبود سند؟ هیچ سندی در مورد ملاقات فلسفی و مصدق وجودندارد. اسناد دال بر دوبار دخالت فلسفی بدستور بروجردی هستند. زمان رزم آرا و۱۳۳۴.
اما حمایت مصدق از بهائیان  یا ایستادگی دربرابر ظلم و ستم بر هموطنان بهائی افسانه ای بیش نیست.  مصدق در مورد قتل دکتر برجیس در دوران نمایندگی و زمامداری اش چه کرد؟ کجا مصدق اصلا از بهائیان حرفی زده یا مطلبی نوشته است؟

درعوض اسناد بسیاری از همکاری مصدق با دشمنان سرسخت بهائیان یعنی فدائیان اسلام وجود دارند!

-دلارام  مشهوری هم در رگ تاک از اخراج ۳ هزار بهائى از ادارات دولتى و ارتش ( ۱۳۳۰) خبر می دهد- رگ تاک جلد دوم ص ۳۱۱

- بهرام چوبینه - دکتر محمد مصدق و بهائیان ص 19-20
سرانجام در زمامداری دکتر مصدق، نورالدین فتح اعظم، یکی از مالکین بهائی دهکده رامجین درنزدیکی قزوین، در شب تاریک، بشکل فجیعی بدست فدائیان اسلام با بیل، کلنگ و چاقو به قتل رسید. مأمور اداره آگاهی بطور محرمانه گزارشی از این دادگاه به شهربانی کل کشور داده است که خواندنش عبرت انگیز است:
»محترما معروض میدارد. برابر گزارش آقایان قاسم و تقی سماور ساز مأمورین ویژه، عملیات فدائیان اسلام را در روزشنبه 26-2 و شب یکشنبه 27-2-1332 بشرح زیر شرح میدهند:
الف - ساعت 9 صبح روز 26-2-32 قریب بیست نفر از افراد فدائیان اسلام به سرپرستی آقای سید هاشم حسینی در دادگاه جنحه حضور یافته و محاکمه هفده نفر رعایای قریحه رامجین شرکت کنندگان در قتل مرحوم فتح اعظم شروع شده و آقای دکتر پاد که از طرف افراد فدائیان اسلام بسمت وکیل مدافع تعیین شده بوده، شروع بدفاع نموده و در نتیجه هفده نفر بطور کلی تبرئه و بلا فاصله آزاد گردیده اند

در اینجا دو سند از مراجع بهائیان درمورد جنایت برعلیه،  بی توجهی به تعدیات به بهاییان و نیز ازاد کردن قاتلین بهائیان بدستور دولت مصدق عرضه می شوند.
نقل از سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران جلد اول
ص ۴۱۸،۴۱۹، ۴۴۳، ۴۴۴
در دولت مصدق ، بهائیان برای اولین بار در تاریخ ایران به جرم و جنایت متهم و محکوم می شوند!
کلید واژه ها : مصدق - بهایی - بهاییان - بهائی - بهائیان - دلارام مشهوری - فلسفی - فدائیان اسلام - رگ تاک - بروجردى - دکتر برجیس - عبدالعلی لطفی - بهرام چوبینه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر