۱۳۹۳ اردیبهشت ۵, جمعه

هموطنان گرامی بهایی بخوانند


اخیرا تعدادی از مبارزین مادام العمربا رژیم پادشاهی پهلوی با توجه به شکستهای سنگین شان در بت سازی ،جعل و تحریف تاریخ معاصر به قصد تخریب شاهان پهلوی؛ به منظور رودررو قراردادن  هموطنان بهایی  با هواخوان پادشاهی،  به سوء استفاده از نااگاهی و ناپخته گی این گرامیان پرداخته اند! این دوستان بهایی ما یا سیاسی  کار می کند که برخلاف نص صریح آیین بهاییت بوده و یا کار تاریخی می کنند که اطلاعات شان کافی ودقیق نیست!
ابتدا به مطلب آقای عرفان ثابتی تحت عنوان "ناموران بهایی: فهرستی مقدماتی" نگاهی بکنید و در دنباله اسنادی روشنگر ازجمله لیستی از به کار گیری هموطنان بهایی در رده های بالای حکومتی و اموزشی و ... در دوره محمد رضا شاه منتشر خواهند شد و اکثر بهایی ها نیز به نیکی از دوران گذشته یاد میکنند. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر