۱۳۹۵ خرداد ۷, جمعه

نمونه ای از جعل و تحریف تاریخ توسط مدعیان دموکراسی و آزادی خواهی!

تصویر اول تصویری ناقص، مثله شده ، بدون منبع و با حشو و زوائدی است که توسط جاعلین بطور وسیع در اینترنت پخش شده است. منبع این تصویر، نشریه ضد ایرانی باختر امروزشماره ۶۶ - مرداد۵۴ متعلق به سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور است. این نشریه و گردانندگانش همان هایی هستند که مخالف بازگشت جزایر سه گانه به ایران بودند.
برای اعتبار سنجی و فهم درجه ضد ایرانی بودن گردانندگان این نشریه به این لینک مراجعه کنید.
http://mahakestan.blogspot.co.uk/2013/05/blog-post_18.html

نکته دوم اینکه جاعلین با  پلیدی و سوء نیت تمام ،همان مطلب این نشریه ضدایرانی را مثله و ناقص کرده اند. با حذف توضیح بالای عنوان مطلب موضوع را کاملا دگرگون کرده و می خواهند القاء کنند  که  رژیم پهلوی "هر مخالف سلطنت" را نابود می کرد!

جمله حذف شده چنین است:
"با تغییر قانون دادرسی و کیفر ارتش در صورت تدارک اسلحه یا مواد منفجره"

جعل بودن این خبر از آنجا معلوم می شود که قوانین مصوب ۱۳۱۸(بخصوص مواد ۳۱۶-۳۲۰) در این مورد صراحت داشته و نیازی به"تغییر" نبوده است.

تصویر دوم اصل مطب با مرجع آن می باشد
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر