۱۳۹۵ خرداد ۹, یکشنبه

نهضت آزادی ، الگوی نیل به هدف به هر وسیله - بخش اول


مخالفان حکومت پهلوی از جمله و بخصوص تراتومی بنام  ملی - مذهبی ها وهواداران شان، بجای پذیرش نقش خود در ایجاد حکومت شیعی و جنایات آن، پیوسته ادعا می کنند بغیر انقلاب راه دیگری نبود و  "حکومت پهلوی تمام را ه ها را بسته بود". به ناراستی این ادعا و نیز بی شرافتی انقلابیون ۵۷ به تدریج خواهیم پرداخت.

برای شروع مدتی در خدمت دوستان نهضت آزادی خواهیم بود  و صداقت و شرافت ایشان را در سال ها مبارزه با رژیم ستمشاهی! بررسی خواهیم کرد و نشان خواهیم داد چرا قابل اعتماد نبوده و نیستند.در این راستا اولین پرسشی که به ذهن خطور می کند این است که  چرا  نهضت آزادی (و همچنین جبهه ملی) در رابطه با موقعیت های شغلی شان در دوران پهلوی و نیز ارتباطشان با امریکا(بخصوص کاتم و رمزی کلارک از دهه ۳۰ و ۴۰) سکوتی سهمگین کرده اند؟  پاسخ به این سوالات روشنگر مسائل بسیاری خواهد بود.

 قسمت اول
لطف‌الله میثمی
لطف‌الله میثمی در جریان مبارزه مسلحانه با رژیم شاه، در شب ۲۸ مرداد سال ۱۳۵۳ در حالی که در خانه‌ای تیمی مشغول ساختن بمب دست ساز بود، بمب در دستانش منفجر و از همین رو دست راست و هر دو چشمش به شدت صدمه دیده نابینا شد.
اما پيام مجاهد ارگان نهضت آزادی ایران در شماره ۳۱ مورخ خردادماه ۱۳۵۴ چنین دروغ می پراکند:

 سرنوشت مهندس ميثمي:
برادر مجاهد مهندس لطف اله ميثمي به حبس ابد محكوم شد. او در تاريخ ۲۷ مرداد دستگير گرديد و در اثر شكنجه هاي قرون وسطائي وضدانساني مزدوران رژيم يك دست ويك چشم خود را از دست داده است.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر